Virtuell naturvårdsslinga

  • Geodata visar vägen på virtuell naturvårdsslinga

    Etiketter: Klimat & Miljö
    Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Den virtuella rundvandringen, berättelsekartan, är i själva verket ett interaktivt webbverktyg. Med hjälp av verktyget tar du dig runt på en kunskapsslinga som även finns fysiskt i fält på Skogssällskapets demonstrationsfastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland. / Skogforsk
    Läs mer