virkestransport

 • Tyngre lastbilar ger miljövinster och ökad trafiksäkerhet

  Imdag fredag, den 25 april, invigs Sveriges första flisbil som är byggd för 74 tons bruttovikt jämfört med konventionella 60 ton. Lastbilen som ska transportera flis från sågverk i inlandet till massaindustri vid kusten är den första i sitt slag som rullar på svenska vägar.
  Läs mer
 • Trafikverket tillåter tyngre laster

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Långtradarna får ta större lass när de stora volymerna stormfällt virke från höstens stormar ska transporteras. Totalt är det cirka 10 miljoner kubikmeter virke i hela Sverige som akut måste transporteras efter stormarna Hilde och Ivars härjningar. Senast den 15 juli ska virket ha transporterats ut från skogarna för att undvika angrepp från granbarkborren. / Svt Västerbottennytt
  Läs mer
 • Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Om stålbad till sjöss och framgång på väg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog, Trä och träindustrin
  Två brännande frågor för svensk skogsindustri lämnades över förra året av Skogsindustriernas förra vd till hennes efterträdare, Carina Håkansson; Svaveldirektivet för sjöfarten och behovet av ökade maxvikter för virkestransporter på landsväg. Så här gick det. / Papernet
  Läs mer
 • Expansivt Södra valde Green Cargo för virkestransporter

  Etiketter: Skog
  Södras transporter av sågtimmer och massaved växer i omfattning och därför har en stor upphandling av inleveranserna genomförts. Det blev Green Cargo som fick uppdraget, som omfattar cirka 700 000 ton årligen till Södras fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås. / Södra
  Läs mer
 • Stort transportkontrakt att vinna hos SCA

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  SCA Logistics och SCA Global Hygiene Supply annonserar en paneuropeisk offertförfrågan tillsammans om landtransporter i Europa. De transportkontrakt som förfrågan rör uppgår till ca 200 miljoner Euro årligen. / Intelligent Logistik
  Läs mer
 • Nya virkesfordon skulle minska utsläppen

  Etiketter: Skog
  Om det svenska skogsbruk kunde köra virkesfordon på mellan 74 och 90 ton skulle utsläppen av koldioxid minska med 10-15 procent, motsvarande cirka 50 000 ton per år, menar Skogforsk. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Färre transporter och mindre utsläpp med nya virkesfordon

  Etiketter: Skog
  Om svenskt skogsbruk liksom det finska kunde köra virkesfordon på mellan 74 och 90 ton, skulle utsläppen av CO2 minska med 10-15 procent, det vill säga cirka 50 000 ton per år. Dessutom skulle antalet tunga transporter på våra vägar minska med hela 25 procent. / Skogforsk
  Läs mer
 • Stora virkesbilar ska testas även i Finland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Drygt 33 meter långa virkesbilar kan inom kort börja testas i finska Lappland, uppger nyhetsbyrån FNB. / ATL
  Läs mer
 • Hästen åter i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Att ta hjälp av hästar för att transportera virke är en metod som är på väg tillbaka inom skogsbruket. Markägare och skogsbolag är nöjda men metoden är mest lönsam på mindre avverkningar och gallringar. / Svt Nordnytt
  Läs mer
 • Virkestransporter kan öka på Fryksdalsbanan i Värmland

  Etiketter: Skog
  Nu finns möjligheten att öka virkestransporterna på Fryksdalsbanan efter sommarens renovering och tillbyggnad av tågsträckan som kostat cirka 70 miljoner kronor. / SR P4 Värmland
  Läs mer

Sidor