virkestransport

 • Det ska vara trevligt att köra rundvirke

  Etiketter: Skog
  Litet, familjärt och trevligt – även mot konkurrenterna. Så lyder företagsfilosofin hos Ransby Åkeri AB, säger delägaren Stefan Berglund. – Jag ser mig inte som en traditionell chef. Snarare som en kollega och kamrat till mina fantastiska anställda./ Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • Färdplan för fossilfri åkerinäring

  Etiketter: Skog
  Fossilfritt Sverige och Sveriges Åkeriföretag inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som ska visa hur åkerinäringen ska kunna bli fossilfri. Tillsammans med färdplaner från andra branscher kommer den att lämnas över till statsministern i mars 2018. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Effektiva vägval skördar framgång i skogen

  Etiketter: Skog
  Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu enklare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri. / Transportnet
  Läs mer
 • Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu lättare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri. / SLU
  Läs mer
 • Transporter och logistik i fokus på nästa Industrisamtal

  Etiketter: Skog
  Idag håller regeringen ännu ett Industrisamtal med fokus på konkurrenskraftiga transporter. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson för samtal med fem företagsledare, företrädare för parterna inom Industrirådet och Almega samt berörda generaldirektörer. Deltar gör även Pär Ängquist som är statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Mellanskog och Skogsåkarna i fortsatt samarbete

  Etiketter: Skog
  Mellanskog har gett Skogsåkarna i Mellansverige AB fortsatt förtroende att vara vår transportör av rundvirke i Dalarna och Gästrikland från den 1 januari 2016. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogslogistikträff i Umeå den 12-13 juni

  Etiketter: Skog
  I samband med Skogsnolia i Umeå så bjuder Sveriges Åkeriföretag Norr in till en intressant och kompetenshöjande träff för dig som jobbar inom skogstranportnäringen. Vi börjar fredag den 12 juni med lunch kl 11.30. / Sveriges åkeriföretag
  Läs mer
 • Debatt: Ta tillvara det gröna guldet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Järnvägen behöver rustas – brister i järnvägskapaciteten är ett hot mot skogsnäringen. Brist på kompetent personal gör det nödvändigt att öka intresset för de praktiska programmen på gymnasiet. Skriande bostadsbrist i inlandskommunerna måste byggas bort – med hjälp av träet som råvara. Nationella skogsprogrammet måste ge stöd för långsiktigt brukande. Det skriver Isak From, riksdagsledamot (S) från Norsjö och skogsansvarig i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. / VK
  Läs mer
 • 30 000 kubikmeter Södravirke på en båt

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Idag går ett fartyg med Södras största leverans någonsin med ett fartyg till USA. / Woodnet
  Läs mer
 • Risk för stora vägskador när brandvirket ska ut

  Etiketter: Skog
  Skadorna på vägnätet i det brandhärjade området i Västmanland är relativt begränsade. Skadorna kan dock öka i samband med det omfattande arbetet att transportera ut virke ur området. Detta enligt en rapport som Trafikverket och Skogsstyrelsen nu lämnat till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor