virkespriser

 • Virkespriserna minskar i hela landet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet 2020 och har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet 2020. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
  Läs mer
 • Virkespriserna fortsatte minska under första kvartalet

  Etiketter: Skog
  Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under första kvartalet 2020, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 1,2 procent och sågtimmerpriset med 0,5 procent, i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Men det finns regionala skillnader. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkespriserna fortsatte öka under 2019

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Priserna på leveransvirke ökar för andra året i rad, enligt Skogsstyrelsens statistik. Ökningen under helåret 2019 var dock mindre än året innan eftersom priserna sjönk tillbaka under andra halvåret. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkesmark­nadens upp- och nedgångar – det här bör du tänka på

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  2019 blev året då virkespriserna – som under flera år ökat stadigt – till slut vände nedåt. Men hur fungerar egentligen en låg- respektive högkonjunktur i skogsbranschen, och vad kan du som skogsägare göra för att påverka din situation? Pontus Larsson, virkes- och produktionschef på Skogssällskapet, rätar ut frågetecknen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Södra marknadsanpassar virkespriserna

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren. / Södra
  Läs mer
 • Virkespriserna vänder nedåt

  Etiketter: Skog
  Under årets tredje kvartal har priserna på både sågtimmer och massaved minskat för första gången sedan 2016. Minskningen skedde framförallt i landets södra delar. Sågtimmerpriset minskade med 5,5 procent och massavedspriset med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vart är VIRKESPRISERNA på väg?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Få koll på priserna genom Virkesbörsens virkesprisindikator – oktober 2019. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Södra marknadsanpassar virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Södra justerar inköpspriset för gran- och talltimmer samt bränsleved. Vi ser en avmattning av konjunkturen samtidigt som utbudet av virke är stort och aktiviteten i skogsbruket är hög. Som en följd av detta sjunker marknadspriset på timmer. / Södra
  Läs mer
 • ​Verkliga virkespriser - ny digital tjänst

  Etiketter: Skog
  För första gången redovisas nu verkliga virkespriser i Sverige. Fram tills nu har ingen transparent prisstatistik redovisats över hur mycket skogsägarna har fått betalt för sitt virke utan endast företagens officiella virkesprislistor. Efter att sajten och nätverket Skogsforum.se startat upp tjänsten ”Virkesrapporten” presenteras nu de första hårda siffrorna över hur stora rotnetton skogsägarna fått i olika delar av landet. / Skogsforum
  Läs mer

Sidor