virkeslager

 • Mindre virkeslager i år än förra vintern

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan. Men det fanns regionala skillnader. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre virkeslager än förra hösten

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 8,5 miljoner kubikmeter den 30 september 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massaved var mindre än vid samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora virkeslager

  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Största virkeslagren på 12 år

  Etiketter: Skog
  Virkeslagren var i slutet av året de största i Sverige på 12 år. De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 9,5 miljoner kubikmeter den 31 december 2019. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ovanligt stora virkeslager i september

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis har minskat sen i somras men är trots det ovanligt stora för årstiden. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret på 9,3 miljoner kubikmeter den 30 september i år. Det är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora virkeslager

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor ökning av virkeslager

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året och det största virkeslagret sedan början av 2015. Lagret av tall- och barrmassaved var dubbelt så stort. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkeslagren åter på normala nivåer

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha legat på 8,2 miljoner kubikmeter den 31 december 2018. Det är 28 procent mer än samma tid förra året och innebär att virkeslagren åter är på normala nivåer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen gör varje kvartal en undersökning om virkeslager. Vi redovisar resultaten per typ av råvara och virkesbalansområde. Massaveden redovisar vi även per sortiment och lagringsplats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre lager av rundvirke och flis

  Etiketter: Skog
  Under hösten är virkeslagren som lägst och i år var de ovanligt små. Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,3 miljoner m³f ub den 30 september 2017. Det är 18 procent mindre än vid samma tidpunkt förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor