virkesförråd

 • Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik. / SLU
  Läs mer
 • Ny skogstaxering visar högre virkesförråd och tillväxt i SCAs skogar

  Etiketter: Skog
  Under 2019 har SCA genomfört en ny skogstaxering. Denna visar på ett virkesförråd som är 11 miljoner kubikmeter (m3sk 1) större än det tidigare beräknade. Den visar också att den årliga tillväxten är 1 miljon kubikmeter högre än den tidigare beräknade. / SCA
  Läs mer
 • Nu kan skogsägare se ny information om sin skog i datorn

  Etiketter: Skog
  Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkesförrådet fortsätter att öka i allt tätare skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det totala virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men ökningen har under de senaste åren avtagit något. Det visar ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter, vilket omräknat till biomassa motsvarar 2,7 miljarder ton torrsubstans. / SLU
  Läs mer
 • Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling. / SLU
  Läs mer
 • Hur står det till med Sveriges skogar?

  Etiketter: Skog
  Virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna./ SLU
  Läs mer
 • Möjligt att få färskare siffror för skogens virkesförråd

  Etiketter: Skog
  Nu kan skogsägare enkelt få mer aktuella uppgifter om hur mycket virke det är i deras skog. Detta tack vare nya funktioner i Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor, som alla skogsägare har tillgång till. Detta är särskilt intressant för områden där ursprungsinformationen om virkesförrådet börjar bli gammal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen ökade med 300 miljoner

  Etiketter: Skog
  Persson Invests skogar innehåller betydligt mer virke än familjen tidigare har räknat med, skriver Dagens Industri. Efter nya mätningar från luften över Jämtland skrevs virkesförrådet upp med 20 procent. I ett slag ökade värdet på skogen med 300 miljoner kronor. / ATL
  Läs mer
 • Björkskog kräver aktiv skötsel

  Etiketter: Skog
  TVå sorters björk. Ungefär 15 procent av det svenska virkesförrådet består av lövved, varav cirka två tredjedelar är björk. Björk är ett ljuskrävande trädslag som är lätt att självföryngra på många marker. Det förekommer i två trädformade och glasbjörk, och för skogsbruk är det dessa två arter som är intressanta. De kan skiljas åt genom att man känner på de unga grenarna, där vårtbjörken har vårtor medan glasbjörken är hårig. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Snart ser vi inte skogen för alla träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka enligt den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU. / SLU
  Läs mer

Sidor