virkesförråd

 • Nu kan skogsägare se ny information om sin skog i datorn

  Etiketter: Skog
  Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkesförrådet fortsätter att öka i allt tätare skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det totala virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men ökningen har under de senaste åren avtagit något. Det visar ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter, vilket omräknat till biomassa motsvarar 2,7 miljarder ton torrsubstans. / SLU
  Läs mer
 • Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling. / SLU
  Läs mer
 • Hur står det till med Sveriges skogar?

  Etiketter: Skog
  Virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna./ SLU
  Läs mer
 • Möjligt att få färskare siffror för skogens virkesförråd

  Etiketter: Skog
  Nu kan skogsägare enkelt få mer aktuella uppgifter om hur mycket virke det är i deras skog. Detta tack vare nya funktioner i Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor, som alla skogsägare har tillgång till. Detta är särskilt intressant för områden där ursprungsinformationen om virkesförrådet börjar bli gammal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen ökade med 300 miljoner

  Etiketter: Skog
  Persson Invests skogar innehåller betydligt mer virke än familjen tidigare har räknat med, skriver Dagens Industri. Efter nya mätningar från luften över Jämtland skrevs virkesförrådet upp med 20 procent. I ett slag ökade värdet på skogen med 300 miljoner kronor. / ATL
  Läs mer
 • Björkskog kräver aktiv skötsel

  Etiketter: Skog
  TVå sorters björk. Ungefär 15 procent av det svenska virkesförrådet består av lövved, varav cirka två tredjedelar är björk. Björk är ett ljuskrävande trädslag som är lätt att självföryngra på många marker. Det förekommer i två trädformade och glasbjörk, och för skogsbruk är det dessa två arter som är intressanta. De kan skiljas åt genom att man känner på de unga grenarna, där vårtbjörken har vårtor medan glasbjörken är hårig. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Snart ser vi inte skogen för alla träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka enligt den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Virkessvackan blev en ålderssvacka

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den av skogsindustrin fruktade virkessvackan är nu borta. Efter ett intensivt skogsvårds- och förädlingsarbete har virkesförrådet ökat med en miljard kubikmeter sedan 1970. Däremot tonar nu en åldersvacka upp där slutavverkningsåldrarna sjunker dramatiskt. Om avverkningen ska fortsätta på dagens nivåer måste Skogsvårdslagen moderniseras. Sveriges mål om ett fossilfritt samhälle ställer samtidigt ytterligare krav på ett intensifierat skogsvårdsarbete. / Danske Bank
  Läs mer
 • Sverige är ingen miljöbov

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Sverige presenteras i en rapport från Världsnaturfonden som land nummer tio i världen på listan över hur stater belastar miljön. Frågan är hur organisationen egentligen räknar. Enligt riksskogstaxeringen vid SLU i Uppsala växer skogen med 30 procent mer än det som avverkas. Virkesförrådet ökar stadigt. Vilket land utses som näst bäst av alla de jämförda staterna? Svaret är Kina. Regimen som står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. / Barometern
  Läs mer

Sidor