Vinnova

 • Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

  Etiketter: Skog
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara. / Bio-innovation
  Läs mer
 • Paper Province kan ge stöd till dina klimatsmarta idéer

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner kronor till värmländska Paper Province samt industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland. Pengarna ska användas för att hjälpa enskilda idébärare och innovatörer, som har klimatsmarta idéer. Bidrag på upp till 50.000 kronor kan delas ut för varje enskilt projekt eller idé. / Packnews
  Läs mer
 • Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15 MSEK och omfattande engagemang från deltagande parter kommer nu projektparterna att arbeta för att ge förutsättningar för storskalig övergång till cirkulära affärmodeller. / Expertsvar
  Läs mer
 • Nationell konferens om ökad biologisk mångfald i staden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I Malmö har det Vinnova-finansierade projektet BiodiverCity pågått sedan 2011 och avslutas med en nationell konferens 22-23 november 2017. Projektet handlar om den gröna och hälsosamma staden. / Malmö stad
  Läs mer
 • Samverkansprogrammen tar ny fart genom konferensen Samverkan för innovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag arrangerade Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova konferensen Samverkan för innovation med fokus på vägen framåt för regeringens strategiska samverkansprogram. Närings-och innovationsminister Mikael Damberg konstaterar att samverkansprogrammen redan visar resultat och att kraftsamlingen är igång. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Moelven Valåsen AB skall bli det digitala sågverket

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det digitalta sågverket kalles projektet som er ett av åtta innovationsprojekt som nu får finansiering av statliga Vinnova i en satsning för att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. / Moelven
  Läs mer
 • CIND beviljas Vinnova-stöd för forskning inom bildbehandling för virkesmätning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  CIND arbetar med att utveckla produkter mot skogs- och logistikindustrin baserade på SAABs teknik inom stereoskopisk bildbehandling. Under hösten 2016 installerar CIND sitt första system för fjärrmätning av timmer på lastbil i Lomsmyren utanför Mora. / Science Park
  Läs mer
 • UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik blir UPSC Centrum för skogsbioteknik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet har beslutat att fortsätta finansiering av verksamheten vid UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik ytterligare fem år (2017-2021). UPSC Berzelii Center blir nu ett nytt VINNOVA kompetenscentrum och är ett av fem befintliga kompetenscentra i Sverige som får ta emot medel. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Vinnova får 40 miljoner kronor för insatser i samverkansprogrammen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor i initiativ och projekt inom ramen för fem samverkansprogram som presenterades i går av Statsministern och sju statsråd. Syftet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft och att skapa fler jobb. / Vinnova
  Läs mer
 • Framtidens fisk växer på träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova har som en del i satsningen Utmaningsdriven innovation beviljat en halv miljon till projektet ”Forest fish, framtidens fisk växer på träd”. Syftet med projektet är att skapa en ny värdekedja ”från skog till bord” med det slutgiltiga målet att bygga upp pilotinfrastruktur för att demonstrera hela värdekedjan kring det cirkulära produktionssystemet skog-fiskfoder-odlad fisk-skogsgödsel. / SP
  Läs mer

Sidor