Vinnova

 • Vinnova utvecklar skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu satsar Vinnova och skogsbranschen 20 miljoner på självstyrande skogsmaskiner som ska kunna planera sin körning i terrängen, och på sensorer som känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. / Voister
  Läs mer
 • Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten. / Svebio
  Läs mer
 • Nya biobaserade lösningar för fossilfri lim och färg

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. I projektet som heter just ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och koordineras av RISE Processum. / Byggnorden.se
  Läs mer
 • Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. / Skogforsk
  Läs mer
 • Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

  Etiketter: Skog
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara. / Bio-innovation
  Läs mer
 • Paper Province kan ge stöd till dina klimatsmarta idéer

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner kronor till värmländska Paper Province samt industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland. Pengarna ska användas för att hjälpa enskilda idébärare och innovatörer, som har klimatsmarta idéer. Bidrag på upp till 50.000 kronor kan delas ut för varje enskilt projekt eller idé. / Packnews
  Läs mer
 • Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15 MSEK och omfattande engagemang från deltagande parter kommer nu projektparterna att arbeta för att ge förutsättningar för storskalig övergång till cirkulära affärmodeller. / Expertsvar
  Läs mer
 • Nationell konferens om ökad biologisk mångfald i staden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I Malmö har det Vinnova-finansierade projektet BiodiverCity pågått sedan 2011 och avslutas med en nationell konferens 22-23 november 2017. Projektet handlar om den gröna och hälsosamma staden. / Malmö stad
  Läs mer
 • Samverkansprogrammen tar ny fart genom konferensen Samverkan för innovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag arrangerade Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova konferensen Samverkan för innovation med fokus på vägen framåt för regeringens strategiska samverkansprogram. Närings-och innovationsminister Mikael Damberg konstaterar att samverkansprogrammen redan visar resultat och att kraftsamlingen är igång. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Moelven Valåsen AB skall bli det digitala sågverket

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det digitalta sågverket kalles projektet som er ett av åtta innovationsprojekt som nu får finansiering av statliga Vinnova i en satsning för att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. / Moelven
  Läs mer

Sidor