#Vimåsteprataomskogen

  • Skogen - räcker den? #Vimåsteprataomskogen

    Etiketter: Skog
    Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Allt det man kan göra av olja går att göra av skog, säger en del, och listan är lång över fossila produkter som nu ska ersättas av träbaserade versioner. Andra menar att skogen ska bevaras, för att säkra såväl biologisk mångfald som människors möjligheter till ett rikt friluftsliv. / SLU
    Läs mer