viltvåd

  • Samhällets acceptans för jakt och viltvård - Sveriges Vildnads seminarium 2020

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Webb-seminariet äger rum fredagen den 27 november kl 10 - 15. / Svenska Jägareförbundet
    Läs mer