viltskador

 • Färsk avhandling: Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

  Etiketter: Skog
  Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog och vilt. "Specifikt har målet varit att förstå hur biologiska faktorer, som antalet hjortdjur och tillgången på föda respektive miljöfaktorer som snömängd, påverkar sannolikheten för betesskador på tall", säger Sabine Pfeffer, doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tillbakavisar Jägareförbundets kritik

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Svenska Jägareförbundet har riktat hård kritik mot Skogsstyrelsens rapport Skogsbrukets kostnader för viltskador, som överlämnades till regeringen i somras. Skogsstyrelsen har inga planer på att dra tillbaka sin rapport till regeringen om kostnaderna för viltskador. Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, säger att han är trygg med att myndigheten gjort en bra rapport utifrån det underlag som finns./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägareförbundet sågar Skogsstyrelsens rapport om vad viltet kostar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogsstyrelsens rapport till regeringen i somras, som uppgav att viltet kostar skogsnäringen 7,2 miljarder kronor om året, är vilseledande och borde dras tillbaka. Det hävdar Jägareförbundet som granskat rapporten och som pekar på en rad felaktiga antaganden och beräkningar i myndighetens underlag./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Ny app visar kostnaderna för kronhjortens skador

  Etiketter: Skog
  Att kronhjorten äter bark på gran vållar allt större bekymmer i Skåne och södra delar av Sverige. På uppdrag av Skogsstyrelsen, LRF Skåne och Södra Skogsägarna, har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en enkel app till telefonen som räknar på vad skadorna kostar och vad den ekonomiska förlusten betyder för skogsägarens ekonomi./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Högt i tak ger låg skadenivå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det är inte helt konfliktfritt när markägare och jägare ska komma överens om hur älgstammen ska förvaltas. Men, där samarbetet fungerar bra minskar också viltskadorna, visar exempel från Västerbotten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Samarbete och verksamma åtgärder viktigt för att minska viltskadorna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Problemen med viltskador är stora i landets skogar. För att komma till rätta med situationen ser nu Skogsstyrelsen bland annat över den rådande viltpolicyn. Det stora arbetet handlar dock om samarbetet mellan markägare och jägare menar Skogsstyrelsens experter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vänta med röjningen i tallföryngringar som hotas av viltbete

  Etiketter: Skog
  Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Svåra älgbetesskador i Götaland – mer tall behövs

  Etiketter: Skog
  Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgbetesinventering på bred front

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor