viltskada

 • Viltskador i röjningsskogen

  Etiketter: Skog
  Älgen är skuld till de största betesskadorna i röjningsskogen. Skadorna drabbar i första hand tall i plant- och ungskogar. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska viltskadorna i skogen, som kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya kartor som speglar viltskadeproblematiken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskador i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt. – Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra. Förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, kan då riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket att nå målen, säger Magnus Kristoffersson, Skogsstyrelsens viltsamordnare region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pressinbjudan till LRFs träff om juridiken kring jakt och viltskador i jord- och skogsbruk

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ikväll, onsdagen den 21 februari 2018 kl 18.30, förtydligar LRF Örebro och LRF Konsult vad som juridiskt gäller vid viltskador i lantbruksgrödor och skog samt vad som går att styra med hjälp av avtal vid arrenden och jaktupplåtelser. / LRF
  Läs mer
 • Viltskador: ”Vi måste bryta en negativ spiral”

  Etiketter: Skog
  Nya kunskaper om hjortdjurens matvanor ger verktyg för att skapa foder i produktionsskogen och därmed minska viltskadorna. / SLU Skog Alnarp
  Läs mer
 • Debatt: ”Okunskap om viltskador på skogen”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter 25 års erfarenhet av att undersöka viltskador på skogen har jag kommit fram till följande: Den stora boven är de bristande kunskaper hos människor som är satta att förvalta skogen. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Varg- och björnskador

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett flertal får dödades eller skadades av varg i länet under förra året. Även lodjur står för angrepp på tamdjur men de minskar. / Enköpings-Posten
  Läs mer
 • Skyll inte allt på älgen, DNA kan fria

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klövvilt påverkar vegetationen i landskapet genom sitt bete på träd, buskar och andra växter. Älgen är t.ex. beryktad för sin skadegörelse i ung tallskog. I områden med flera klövdjursarter har det hittills varit svårt att avgöra vilken art som betar vad och var, men nu finns ett DNA-test som ger svar på frågan. Om detta och om nya möjligheter att förstå de ekologiska och ekonomiska effekterna av bete berättar Ruth Nichols i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer