viltsjukdomsövervakning

  • Viltsjukdomsövervakningen återupptas

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) återupptar nu till fullo viltsjukdomsövervakningen. Därmed kan till exempel döda, vilda djur där sjukdom misstänks åter skickas in till SVA för analys. Efter en nära och konstruktiv dialog med Näringsdepartementet är SVA:s generaldirektör Jens Mattsson nu trygg med att viltverksamheten vid myndigheten kan återgå till det normala. / SVA
    Läs mer