viltförvaltning

 • Ny klövviltsplan för Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Dalarna har genom länets viltförvaltningsdelegation antagit en ny klövviltsplan för länet som ersätter de tidigare separata planerna för de olika viltslagen. Klövviltsplanen ger råd, vägledning och målsättningar för förvaltningen av kronhjort, älg och vildsvin. Syftet är att hitta en balans mellan rika naturupplevelser, klokt utnyttjande av klövviltet som resurs och minimerade skador på skogs- och jordbruk. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Gränsöverskridande förvaltning och forskning om vilt fortsätter i Grensevilt 2

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet (INN) har i samarbete med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och motsvarande myndigheter i Norge fått finansiering av den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Grensevilt 2 bygger på det uppmärksammade projektet Grensevilt, men ska även studera effekter av vindkraft på vilt. / SLU
  Läs mer
 • Ökad lokal anpassning och samverkan framgångsrecept för älgförvaltning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen, minimerar konflikter och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tillbakavisar Jägareförbundets kritik

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Svenska Jägareförbundet har riktat hård kritik mot Skogsstyrelsens rapport Skogsbrukets kostnader för viltskador, som överlämnades till regeringen i somras. Skogsstyrelsen har inga planer på att dra tillbaka sin rapport till regeringen om kostnaderna för viltskador. Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, säger att han är trygg med att myndigheten gjort en bra rapport utifrån det underlag som finns./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägareförbundet sågar Skogsstyrelsens rapport om vad viltet kostar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogsstyrelsens rapport till regeringen i somras, som uppgav att viltet kostar skogsnäringen 7,2 miljarder kronor om året, är vilseledande och borde dras tillbaka. Det hävdar Jägareförbundet som granskat rapporten och som pekar på en rad felaktiga antaganden och beräkningar i myndighetens underlag./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • LRF: Jaktlagstiftningen måste omarbetas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningen i Sverige klarar inte att reglera viltstammarna. Viltet tillåts i dag diktera förutsättningarna för både livsmedels- och...<br /> / Lantbruk och Skogsland
  Läs mer
 • Jägarna kritiska till rovdjurspolitiken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägarförbundet Mitt Norrland är missnöjda med hur Länsstyrelsen sköter förvaltningen av björnstammen i Jämtland och Västernorrland. / SVT Västernorrland
  Läs mer
 • Jägareförbundet: Det har blivit en polarisering av debatten om älgstammen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  I Västerbotten skadas skog för hundratals miljoner kronor av betande älgar. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill att älgstammen minskas. Torbjörn Lövbom på Svenska jägareförbundet håller delvis med./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Riksdagen: Utvärdera viltförvaltningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Riksdagens borgerliga opposition är inte nöjd med hur viltförvaltningen bedrivs i länsstyrelserna. I ett så kallat tillkännagivande uppmanas regeringen att utvärdera viltförvaltningsdelegationerna./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Höstexkursion med högt till tak

  Etiketter: Skog
  Klyfta? Riksdagspolitikerna i panelen var förvånansvärt ense, men åhörarna tyckte ofta annorlunda. På årets Höstexkursion diskuterades viltförvaltning, nyckelbiotoper och många andra heta skogsfrågor. / Skogen.se
  Läs mer

Sidor