viltforskning

 • Gränsöverskridande förvaltning och forskning om vilt fortsätter i Grensevilt 2

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet (INN) har i samarbete med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och motsvarande myndigheter i Norge fått finansiering av den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Grensevilt 2 bygger på det uppmärksammade projektet Grensevilt, men ska även studera effekter av vindkraft på vilt. / SLU
  Läs mer
 • Ripjakt diskuteras på Fäviken

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Hur används resultatet från ripinventeringarna för att begränsa jakten i fjällen? Frågan ska diskuteras under ett seminarium på Fäviken Game Fair den 26 juli, av viltforskare från Sverige och Norge. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Vargar väljer älgar i sämre kondition än vad jägarna gör!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vi undersökte konditionen hos vargdödade älgar under vintern och jämförde dessa med skjutna älgar från samma tidsperiod. Totalt var 15 % av de vargdödade älgarna i så dålig kondition att de ändå skulle ha dött under vintern till följd av svält. Skillnader i kondition mellan vargdödade och skjutna älgar avspeglar troligen en förmåga hos vargen att urskilja älgar i dålig kondition till skillnad från den mänskliga jakten som är mer slumpmässig. / SLU, Fakta Skog
  Läs mer