viltbete

 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Panelsamtal om framtidens älgförvaltning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den förnybara råvaran som växer i skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror. Men i nuläget tuggas det upp nästan 20 procent av den årliga tillväxten genom viltbete. Älgar smaskar på en kostsam framtidsbuffé som skulle kunna skapa klimatnytta. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • 15 miljoner till kunskap om barkborrar, viltbete och askskottsjukan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  17 projekt beviljas medel i årets utlysning från stiftelsen Skogssällskapet. Fortsatt forskning om askskottsjukan, kopplingen mellan variationsrika skogar och risk för granbarkborreangrepp, skogsbilvägars betydelse och betesmönster hos klövdjur är några av de ämnen som ska undersökas. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • För höga betesskador i nästan alla inventerade områden

  Etiketter: Skog
  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Dessutom visar en ny prognos att tillgången på foder för älgen minskar på många håll vilket riskerar att öka betestrycket ytterligare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny metod ska minska betesskador i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Södermanland och Örebro blir första länen där en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen. Genom mer samarbete mellan skogsägare och jägare, kan båda gå med vinst. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till mindre betesskador, förbättrade jaktresultat och en bättre skogsmiljö för djuren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Skadorna på skogen blir ett samhällsproblem

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Träd för hundratals miljoner kronor skadas av Västerbottens älgstam. Skogsstyrelsen menar att det är ett samhällsproblem att så stora mängder går till spillo./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Kunskapsgåvor från forskare i Skogssällskapets adventskalender

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varje vecka fram till jul delar forskare med sig av kunskapsgåvor i Skogssällskapets filmade adventskalender. Andra advent är det Märtha Wallgren, viltforskare på Skogforsk, som berättar om viltbete på tall och gran. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vänta med röjningen i tallföryngringar som hotas av viltbete

  Etiketter: Skog
  Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Välbesökt på skötselområdes skogsdag

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Hur ska mer viltbete skapas och hur ska viltstammarna komma i balans med fodertillgången? Det var två frågor som Västra Torsås älgskötselområde tillsammans med den lokala LRF-gruppen ställde i samband med att en skogsdag arrangerades på Åmanstorp gård i Kronoberg i helgen. / Svensk jakt
  Läs mer