viltanpassad skogsskötsel

 • Webbseminarium om Mera tall-projektet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I det här webbseminariet intervjuas Rickard Sandström, Skogsstyrelsen, som jobbar med samverkansprojektet Mera tall. Han berättar om hur de arbetar inom projektet och om erfarenheterna hittills./ Skogforsk
  Läs mer
 • Så kan Sverige få bättre ungskogar

  Etiketter: Skog
  Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Agneta lever för sitt landskap

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En del kanske tycker att det Agneta Andersson gör med sin mark är märkligt, men för henne är det livsglädje. Att sköta sin skog utifrån ett jaktperspektiv där hon med hjälp av naturens egen gång skapar nya miljöer är ett livsprojekt./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Träffar för viltanpassad skogsskötsel

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under hösten träffar runtom i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt och hur alla parter kan bidra till en framgångsrik älgförvaltning där både älg och skog gynnas./ Cision
  Läs mer