Vilis Brukas

 • Mer forskning om skogspolitik - ny professur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny professur i skoglig planering. Inte minst kommer han att förstärka och bygga upp forskningen om skogspolitiken och det privata skogsbruket. Skoglig planering är ett väldigt brett ämne. SLU i Umeå är världsledande på de tekniska dimensionerna, planering med hjälp av skoglig inventering (riksskogstaxeringen), beslutsstödsystem och fjärranalys från luften. Brukas: "En annan dimension, vilken vi kommer att arbeta med, handlar om skoglig planering som en del av den skogliga förvaltningen och ett viktigt politiskt styrmedel. Därmed handlar det om hur omvärldens krav och önskemål på skogsbruket förverkligas i praktiken." / SLU
  Läs mer
 • Över 500 studenter på internationell kurs

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar forskaren Vilis Brukas om Euroforester Master programmet, som är ett av Europas mest internationella skogliga utbildning på avancerad nivå. Vilis Brukas är kursansvarig för en utav kurserna på programmet. / SLU
  Läs mer