Vetenskap & allmänhet

 • Järvaveckan: BLOOM – Välkommen till skogen!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Visste du att skogen finns överallt i din vardag? Du hittar skogen i allt från hus till matförpackningar till det senaste modet. Under Järvaveckans två första dagar kommer BLOOM-projektet finnas på plats för att visa var du hittar skogen i din vardag, hur vi kan komma att använda skogen i framtiden och hur man kan arbeta med skogen inom bioekonomi och för en cirkulärekonomisk och miljösmart framtid. Välkommen till skogen! / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Nyckelpigor och nyhetsgranskning – forskningen förs framåt av flitiga skolelever

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förra året fick forskare förstärkning av tusentals svenska skolelever. En del tog kort på nyckelpigor i massexperimentet Nyckelpigeförsöket, andra hjälpte till att granska politiska nyheter i Nyhetsvärderaren. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Så blir vetenskap nyheter – journalister berättar i ny VA-rapport

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kost, klimat och invandring. Det är tre forskningsområden som får blodet att svalla hos publiken, enligt svenska vetenskapsjournalister. I en ny VA-rapport intervjuas tolv journalister om vad som påverkar deras rapportering av vetenskap och forskning. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Vart är vi på väg?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I april samlade March for Science tusentals människor och ett 80-tal organisationer som ville visa på vikten och värdet av vetenskap. Nu fortsätter dialogen om hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”. Välkommen till Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen den 18 oktober! / Vetenskap & allmänhet
  Läs mer
 • Välkommen till frukostmöte om årets VA-barometer den 15 december!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur intresserade är svenska folket av forskning? Tycker svenskar att politiker tar tillräcklig hänsyn till vetenskapliga underlag när de fattar beslut? Och kan förtroendet för forskning ha påverkats av Macchiarini-affären? / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Referat: Så kan forskningen möta samtida samhällsutmaningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Begreppet ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation), RRI, har lanserats av EU-kommissionen som ett nyckelbegrepp i forskningsprogrammet Horisont 2020. Men vad innebär det i praktiken, och hur får vi till det i Sverige? / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Svenska exempel på RRI inspirerar Europa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vad har ett spel för barn om hållbar utveckling, ett projekt för matpolicy i Milano, ett brittiskt företag som uppmuntrar anställning av människor med autism, och ett franskt program för att möta vattenutmaningar, gemensamt? Jo, de är alla exempel på hur man kan åstadkomma ansvarsfull forskning och innovation, RRI. / V & A
  Läs mer
 • Från samverkan till medverkan – VA-dagen 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Måndagen den 12 oktober 2015 kl. 13−17 i Bryggarsalen, Stockholm. Citizen science – medborgarforskning – är en snabbt växande rörelse där allmänheten arbetar tillsammans med forskare. Vad innebär detta för möjligheter och utmaningar för forskningen och samhället i stort? Kan citizen science bidra till mer demokratiska, inkluderande och öppna forskningsprocesser? Kan rentav alla kalla sig forskare i framtiden? / VA
  Läs mer
 • Svenska folket till forskare: Prata med oss!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De flesta svenskar har ett högt förtroende för forskare. Det råder även stor enighet om att satsningar på forskning leder till ett bättre samhälle för alla. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • VA-barometern 2014/15

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 22 september−5 oktober 2014. / Vetenskap & allmänhet
  Läs mer

Sidor