vegetation

 • Vegetationen återvände snabbt efter Västmanlandsbranden 2014

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Marken var helt svart och de döda träden stack upp som förkolnade skelett efter den stora branden, i månadsskiftet juli/augusti 2014. Men redan efter några veckor kunde man se de första gröna växterna. Grässtrån sköt upp och små blad vecklades ut från de brända björkstubbarna. En färsk studie från SLU visar att det gick mycket snabbt när området återigen täcktes av växtlighet. / SLU
  Läs mer
 • Skyll inte allt på älgen, DNA kan fria

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klövvilt påverkar vegetationen i landskapet genom sitt bete på träd, buskar och andra växter. Älgen är t.ex. beryktad för sin skadegörelse i ung tallskog. I områden med flera klövdjursarter har det hittills varit svårt att avgöra vilken art som betar vad och var, men nu finns ett DNA-test som ger svar på frågan. Om detta och om nya möjligheter att förstå de ekologiska och ekonomiska effekterna av bete berättar Ruth Nichols i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

  Etiketter: Skog
  Under detta seminarium på KSLA kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.
  Läs mer