vedkonsumtion

  • Vedbehovet minskar med 2-3 miljoner kubikmeter

    Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
    Vi beräknar att den planerade stängningen av tryckpappers-produktionen i Ortviken vid årsskiftet kommer att minska vedkonsumtionen med omkring 1,2 miljoner m3/år. Det kom-mer delvis att kompenseras när man 2023 startar produk-tionen vid den ombyggda CTMP-linjen i Ortviken och den nya kraftliner linjen i Obbola. / Danske Bank
    Läs mer