vedbehov

 • Vedbehovet minskar med 2-3 miljoner kubikmeter

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Vi beräknar att den planerade stängningen av tryckpappers-produktionen i Ortviken vid årsskiftet kommer att minska vedkonsumtionen med omkring 1,2 miljoner m3/år. Det kom-mer delvis att kompenseras när man 2023 startar produk-tionen vid den ombyggda CTMP-linjen i Ortviken och den nya kraftliner linjen i Obbola. / Danske Bank
  Läs mer
 • Färre dagstidningar - grafiska papper och lägre vedbehov

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Idag offentliggjorde TS upplagesiffrorna för svensk dagspress. Idag släppte också Danske Bank sin rapport om den svenska vedbalansen. Båda hänger ihop och det var dystra siffror från början till slut. / Papernet
  Läs mer
 • Skogsindustrins nedläggningar ändrar virkesbalansen

  Etiketter: Skog
  Under det senaste årtiondet har begreppet "virkesbrist" varit en självklarhet. Skogsindustrin aviserar nu de största industrinedläggningarna i mannaminne. Bara under 2012-13 beräknas en produktionskapacitet på drygt 900 000 ton papper försvinna från Sverige, vilket minskar vedbehovet med ca 2 milj. m3fub. Dessutom spår vi ytterligare en minskning om ca 1 milj. m3fub år för år framåt. Tiden då skogsägarna kunde välja och vraka bland köparna oberoende av när, var och vad man avverkade är sannolikt över. Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. / Danske Bank
  Läs mer