vd

 • Johan Padel ny vd i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Johan Padel har utsetts till ny vd och koncernchef i Setra. Han efterträder Börje Bengtsson som går i pension till hösten. Johan Padel, 45 år, är idag divisionschef i Moelven Timber, en del av den norskägda Moelvenkoncernen, Tidigare har han bland annat varit vd i IKEAs dotterbolag Swedwood Latvia Ltd och vd i AssiDomän Hasselfors Trä AB. Johan Padel har också mångårig erfarenhet från marknadssidan i träindustrin. / Setra
  Läs mer
 • Rottneros VD missnöjd med fjolårets ekonomiska resultat

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  År 2011 blev inget positivt år för Rottneros sett ur ekonomisk synvinkel. Resultatet efter finansnetto blev visserligen ett plus på 28 miljoner kronor, men efter nedskrivningar och engångskostnader blev det en förlust på 120 miljoner kronor. ”Vi är inte nöjda med 2011 resultatmässigt”, skriver koncernchefen och VD:n Ole Terland (bilden) i sin bokslutskommentar, men konstaterar samtidigt att "resultatförsämringen är mindre än den negativa påverkan lägre försäljningspriser i svenska kronor och höjda massavedspriser har haft". / Packnyheter
  Läs mer

Sidor