vd

 • Ny ledning och ny serviceplattform vid Iggesund

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Anrika kartongtillverkaren Iggesund Paperboard, som ingår i skogsindustrikoncernen Holmen, genomgår förändringar – på flera plan. I höstas tillträdde Annica Bresky som ny VD. Annica Bresky är civilingenjör, med rötter i både Grekland och djupaste Småland, som varit VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och tidigare arbetat som produktionsansvarig för Stora Enso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. När hon började arbeta för Iggesund i oktober var chefsposterna vid företagets två kartongbruk vakanta liksom posten som finansdirektör. Som ny VD har hon därför haft unika möjligheter att forma en ny ledningsgrupp som speglar den dynamik hon vill ha i organisationen. / Ins-news
  Läs mer
 • SLU:s alumner inspirerar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hör när Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, berättar om när hon utbildade sig till jägmästare på SLU. / SLU
  Läs mer
 • Doroteasågen kan tvingas lägga ner

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Doroteasågens ägare hotar nu med att sågen kan tvingas stänga om inte företagets vd Alexey Burlak får uppehållstillstånd. Vd:n för företaget här nämligen nekats arbetstillstånd tre gånger det senaste halvåret av Migrationsverket, som inte tror att Doroteasågen är ett seriöst företag. Företaget drivs nu av hans far istället./ SVT Västerbottensnytt
  Läs mer
 • Nu är pengarna för betesinventeringen satt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Massa- och pappersindustrin
  Skogsbranschen har bestämt sig, Nu ska man finansiera inventeringar av betesskador över hela landet från och med 2015. – Den nya älgförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och inventeringen av betesskador är en viktig del som saknas i underlaget för älgförvaltningsgrupperna, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog. / Skogsland
  Läs mer
 • Ny forskarskola stärker skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KK-stiftelsen ger 18 miljoner kronor till forskarskolan FORIC, en ny satsning av Mittuniversitetet och företag inom den fiberbaserade industrin. ”Vi i Sverige är duktiga på att ta fram nya innovationer, men måste bli bättre på att lyfta dessa från metod till industrin”, säger Öjvind Sundvall, vd på PulpEye. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • Nyemissioner i Rörvik Timber

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Rörvik Timber AB har under maj månad tillförts genom nyemissioner cirka 390 MSEK i eget kapital, vilket minskar de räntebärande skulderna och ökar likviditeten. "Vi har genom vårt deltagande i emissionerna ökat vårt ägande till cirka 79 procent och stödjer bolagets ambitioner att förstärka inköpsorganisationen och öka produktionstakten samt delta i konsolideringen av sågverksindustrin i södra Sverige", säger Sven A Olsson, VD för Bolagets huvudägare Meerwind AB och styrelseordförande i Rörvik Timber. / Rörvik Timber
  Läs mer
 • Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Om stålbad till sjöss och framgång på väg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog, Trä och träindustrin
  Två brännande frågor för svensk skogsindustri lämnades över förra året av Skogsindustriernas förra vd till hennes efterträdare, Carina Håkansson; Svaveldirektivet för sjöfarten och behovet av ökade maxvikter för virkestransporter på landsväg. Så här gick det. / Papernet
  Läs mer
 • Motorn i biobaserad samhällsekonomi

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Klimathoten och beroendet av fossila bränslen behöver mötas av innovationer som leder till en biobaserad samhällsekonomi. Vår förhoppning är att skogsnäringen tar ledningen i den utvecklingen, skriver Maria Hollander, vd, The Paper Province. / NWT
  Läs mer
 • Johan Padel har utsetts till ny VD för Holmen Timber

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nuvarande VD Håkan Lindh har valt att lämna företaget och efterträds 1 februari av Johan Padel. - Under Håkan Lindhs ledning har Holmen Timber genomgått en mycket expansiv period i och med investeringen i det nya sågverket i Braviken, samtidigt som marknaden för sågade trävaror varit tuff, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett hårt jobb i en besvärlig marknad och Håkan förtjänar ett stort tack. Vi önskar honom all lycka inför kommande uppdrag. / Holmen
  Läs mer
 • Arctic Paper får ny ledning

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Arctic Papers styrelse utsåg i går, onsdag, nuvarande tillförordnade vd Wolfgang Lübbert till permanent vd för bolaget. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor