vd

 • Mångfald i skogen ger styrka

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Jämställdhet, mångfald och alla personers lika värde aktualiserades när den internationella kvinnodagen nyligen firades. För oss på Norrskog är detta inte tomma ord som lyfts fram en gång per år. / Skogsland
  Läs mer
 • Ersätt olja med torv

  Etiketter: Bioenergi
  Den är billig att producera och ett högvärdigt bränsle. Om hinder i form av stränga regler för torvproduktion försvinner kan torv bli en viktig energikälla för Sverige, tror branschföreningen Svensk Torvs vd Claes Rülcker. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs vd Per-Olof Wedin har valts till ny ordförande i Eustafor. Eustafor är det europeiska statsskogsbrukets intresseorganisation som tillsammans äger närmare en tredjedel av all skogsmark i Europa, motsvarande 30 miljoner hektar. / Sveaskog
  Läs mer
 • SCA och vd Magnus Groth inviger bolagets första produktionsanläggning i Indien

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Anläggningen, som tillverkar barnblöjor och mjukpapper för den indiska marknaden, ligger i Pune, i delstaten Maharastra i mellersta Indien. Barnblöjor säljs under varumärket Libero och mjukpapper under det globalt ledande varumärket Tork. – Det låga användandet av hygienprodukter och den stora befolkningsmängden i Indien innebär en potential för framtida tillväxt. Anläggningen i Pune kommer att ge oss möjlighet att ytterligare tillvarata denna tillväxtpotential. Investeringen ligger i linje med vår strategi att stärka SCAs närvaro på tillväxtmarknader. Att möta kunder och medarbetare och att förstå marknaderna vi verkar inom är centralt för mig. Därför betyder denna resa, min första som vd och koncernchef för SCA, mycket för mig, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA. / SCA
  Läs mer
 • VD byte på SweTree Technologies

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Mats Johnson, VD på SweTree Technologies AB lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 maj 2015. Styrelsen i SweTree har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav är sedan 2014 vice VD och FoU-chef på SweTree. / SweTree
  Läs mer
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna
  På Indexator var jämställdhet en del av verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär Lärkeryd.
  Läs mer
 • Bonddottern som är Skogforsks nya VD

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Som skogsägare är chansen stor att åtgärderna du gör i skogen framöver på något sätt påverkas av Charlotte Bengtsson. Hon är nämligen ny VD för Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut. / Skogsland
  Läs mer
 • Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars. / SCA
  Läs mer
 • Mimer bygger Västerås högsta trähus

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den 11 december togs det första sågtaget taget för Västerås högsta trähus - Kvarteret Mesanseglet. På attraktiva Öster Mälarstrand och i kvarteret Mesanseglet togs den 5 december det första sågtaget för Västerås hittills högsta trähus. – Jag älskar trähus, förklarade Mimers VD Anders Nordstrand strax före det första sågtaget för Fastighet & Bostadsrätts utsände. Här har nu påbörjas bygget av 53 hyreslägenheter i ett hus som byggs helt med bärande stommar i trä och som även sticker ut med sin arkitektur. Mesanseglet får böljande balkonger och tydliga inslag av trä i såväl lägenheter och trapphus som exteriört. / Fastighet & Bostadsrätt
  Läs mer
 • Skogskväll: Sveaskog, skogen och framtiden

  Etiketter: Skog
  Vad tror Sveriges största skogsägare om framtiden? Hur utvecklas marknaden för trä, papper, massa och bränsle? Medlemmar i Föreningen Skogen är välkomna på en spännande skogskväll med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. / Skogen
  Läs mer

Sidor