vd

 • Svensk skogssatsning i Tokyo

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsindustriernas vd Carina Håkansson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledningstalar på ”Treasures of the Forest” som äger rum i Tokyo 8-20 mars. Arrangörer är Sveriges ambassad, Business Sweden och Tillväxtanalys i Japan. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Debatt: Växande skog bra för klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Klimatavtalet i Paris hyllades som en framgång för det fortsatta klimatarbetet. Men det nådde inga konkreta mål för utsläppen. / VLT
  Läs mer
 • SMF Skogsentreprenörerna flyttar in i Näringslivets hus

  Etiketter: Skog
  SMF Skogsentreprenörerna
  Det operativa skogsbruket, plantering, röjning, avverkning, är utkontrakterat till entreprenörer. SMF Skogsentreprenörerna är skogsentreprenörskårens egen branschorganisation och arbetar för ett professionellt Skogssverige med lönsamma och fristående skogsentreprenörer. Föreningen har idag ca 850 medlemsföretag och ett helägt dotterbolag där man bedriver entreprenörscertifiering enligt PEFC.
  Läs mer
 • Parisavtalet ställer höga krav på skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Klimatavtalet i Paris hyllas som en framgång för det fortsatta klimatarbetet. Men det nådde inga konkreta mål för utsläppen. Nu sätter jordens länder stort hopp på klimatneutralitet, vilket betyder att vi ska fånga upp lika mycket växthusgaser som vi släpper ut. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • 60 miljoner ton mindre koldioxid per år genom skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen berättar om skogens kolbindning
  - En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid per år. Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder upp emot 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt av koldioxid. Det svenska skogsbruket minskar mängden koldioxid i atmosfären med 60 miljoner ton per år, sa vd Bengt Ek, Föreningen Skogen, på ett frukostmöte för riksdagsledamöter. Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, menade att storleken på skogens koldioxidupptagning och tillväxt bestäms i huvudsak av mängden barr och blad, som kan ta upp koldioxid och ta emot solljuset. Med hjälp av skogsskötselåtgärder kan barrmängden ökas, vilket i sin tur resulterar i ökad trädtillväxt. Ett exempel på åtgärd är gödsling.
  Läs mer
 • Folkhem talar på FN:s klimatmöte i Paris

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I dag åker Arne Olsson, vd för Folkhem Trä, till FN:s klimatmöte i Paris, COP 21. Han ska delta i ett av Nordiska Ministerrådets seminarium som handlar om gröna, hållbara investeringar. På seminariet medverkar förutom Arne Olsson bland annat ministern för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson, Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden och Maria Wetterstrand, f d språkrör Miljöpartiet. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer
 • Försvara en levande landsbygd

  Etiketter: Skog
  Norras vd Pär Lärkeryd konstaterar att alltför få har insett att en fungerande landsbygd är en fråga för svensk handels- och försvarspolitik. Världen omkring oss är fylld av oro, EU knakar i sina fogar och Sverige är mycket importberoende när det gäller mat. Vår inhemska matproduktion är direkt kopplad till den svenska landsbygds- och skogspolitiken. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Ny VD för Norrskog

  Etiketter: Skog
  Olov Söderström tillträder den 1 januari 2016 som tf. VD för Norrskog i samband med att Janne Björck avslutar sin anställning och går vidare till nya utmaningar. / Norrskog
  Läs mer
 • 2000-tal: Nytändning för skogsproduktionen

  Etiketter: Skog
  Jan Fryk har arbetat inom skogsbruk i mer än 40 år. I över ett kvartssekel var han VD för Skogforsk och dess föregångare, forskningsstiftelsen Skogsarbeten. I en serie på fyra delar berättar han själv om den skogstekniska resan genom fyra decennier och de strömningar och behov som påverkat kursen. I den fjärde och sista delen beskriver 2000-talet fram till i dag, med en nytändning för skogsproduktion och produktivitet. / Skogsland
  Läs mer

Sidor