vd

 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • Norsk tveksamhet kring regeringsförslag

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  En som inte är nöjd är Erik Lahnstein, vd vid Norska skogsägareförbundet. Han tror regeringens förslag inte är tillräckligt ambitiösa när det gäller att utveckla marknader för användning av trä i byggnader, biobränslen, bioplaster, foder och annat. – Regeringens förslag saknar ambitioner, och det innehåller inte någon systematisk uppföljning av arbetet med att uppnå målen. / Woodnet
  Läs mer
 • VD slutar på Moelven Tom Heurlin AB

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Thomas Persson har valt att säga upp sin anställning som VD på Moelven Tom Heurlin AB. / Moelven Tom Heurlin AB
  Läs mer
 • Vi ska stå upp för vårt hållbara skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Vi måste tillsammans bli bättre på att förklara att det svenska sättet att bruka skogen är långsiktigt och ansvarsfullt. EU behöver inte gå in och detaljstyra oss. Det skriver Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna. / Skogsland
  Läs mer
 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bonus-malus-förslag med stora brister

  Etiketter: Bioenergi
  – Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimatnyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. / Svebio
  Läs mer
 • Norsjö Trä tror på framtiden trots storvarsel

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ikeas varsel drabbar även underleverantörerna. Men Norsjö Trä ser ut att klara sig tämligen helskinnade. ”Vår plan att växa och utvecklas står fast”, säger vd:n Ralf Signarsson. / Norran
  Läs mer
 • Nästa Skogsnolia kommer redan 2018

  Etiketter: Skog
  Nästa Skogsnolia hålls redan i juni 2018, ett år efter Elmia Wood, och återgår därmed till sin normala takt med en mässa vartannat år. – Branscherna har visat att de vill ha våra kvalitetsmässor med tätare mellanrum, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB som arrangerar Skogsnolia. / Nolia
  Läs mer
 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016. / Stenvalls Trä
  Läs mer
 • Lämna offerkoftan hemma!

  Etiketter: Skog
  Varför hamnar vi alltid i försvarsposition och måste klarlägga att vi inte alls skövlar skogen? Och varför tror så många att ”bruka” och ”förbruka” är samma sak? På ledarplats förklarar Norras vd Pär Lärkeryd sitt tillvägagångssätt för att kringgå missuppfattningar vid diskussioner om skogsbruk. / Skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor