vd

 • KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson, Rosersberg, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien in pleno bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. / KSLA
  Läs mer
 • "Välkomna till skogen, kvinnor – ni behövs"

  Etiketter: Skog
  I samband med internationella kvinnodagen tillåter jag mig att bli lite visionär. Tänk om vi får fler kvinnor till skogen. Det skulle göra vår näring så mycket klokare och mer konkurrenskraftig. Det skriver Norrskogs VD Olov Söderström i ett debattinlägg. / Skogsland
  Läs mer
 • Debatt: Kvinnor, välkomna till skogen!

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Fler kvinnor behövs inom den gröna skogsnäringen. Det skriver Olov Söderström, VD Norrskog, inför den internationella kvinnodagen. / Folkbladet
  Läs mer
 • Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Jag är stolt över våra medarbetare och det vi åstadkommit under 2016. Vi uppnådde det ambitiösa mål som vi satte 2013 om en EBITDA-marginal på 12 procent, säger vd och koncernchef Jan Åström. / Munksjö
  Läs mer
 • Charlotte invald i KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är livet för Charlotte Bengtsson som är forskare och vd för Skogforsk. I slutet av januari åkte Hindåsbon till Stockholm för att officiellt väljas in i Kungliga skogs- och lantbruksakademien. / Härryda-Posten
  Läs mer
 • Peter Calderon blir ny VD för Skogssällskapets Förvaltning AB

  Etiketter: Skog
  Peter Calderon tillträdde sin nya befattning som VD för Skogssällskapets Förvaltning AB den 1 januari 2017. Peter Calderon är 49 år och började sin anställning i Skogssällskapet 1995. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

  Etiketter: Bioenergi
  – Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker. / Svebio
  Läs mer
 • Per Andersson blev årets riddare av Trämarknadsorden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den 17 november dubbades Per Andersson VD på AB Hilmer Andersson till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Den farliga skogen

  Etiketter: Skog
  Om man får tro dagens produktion av barnböcker är skogen oftast en plats med monster och vålnader. I ledaren anser Pär Lärkeryd att det är hög tid att barn får läsa om skogen som en härlig plats för lek och roliga upptäcktsfärder. Det behövs barnböcker som beskriver skogen på ett nytt, realistiskt sätt. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer

Sidor