vd

 • Miljövänlig stärkelsebarriär ersätter fossila plastbarriärer

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Med en patenterad fossilfri och återvinningsbar barriärbeläggning som kan ersätta plastfilm i konsumentförpackningar, försöker Paper Province nyaste medlemsföretag etablera sig på ett antal marknader. – Det här kan bli hur stort som helst, säger Caisa Johansson, vd på Barrcoat. / Paper Province
  Läs mer
 • Bokslutskommentar från Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr. – Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Förslag till ny ordförande i SCA

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor. Under förutsättning att valberedningen föreslår kommande årsstämma den förändring avseende SCA:s styrelse, som framgår av det bilagda pressmeddelandet och årsstämman 2015 beslutar i enlighet därmed, kommer nuvarande VD:n för Handelsbanken, Pär Boman, att utses till styrelsens ordförande. / SCA
  Läs mer
 • SCA:s VD kommenterar styrelsens beslut om kompletterande oberoende granskning

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det är bra att detta beslut har träffats i samråd med stora ägare. SCA strävar efter att vårt agerande ska vara i linje med de förväntningar och krav som ägare, kunder, konsumenter och våra medarbetare har på ett bolag som SCA. Om vi inte uppfattas agera i enlighet med detta, så måste vi lyssna, vara öppna för och beredda att förändra oss.” säger Jan Johansson, VD och Koncernchef för SCA. / SCA
  Läs mer
 • Stoppa skatten på biodiesel - den är feltajmad

  Etiketter: Bioenergi
  – Riksdagen måste ta ett initiativ och stoppa den skatt på biodiesel som ligger med i budgeten för nästa år. Skatten är orimlig och ologiskt mot bakgrund av det radikalt ändrade läget på drivmedelsmarknaden. Den är feltajmad och miljöskadlig. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Jobben går i arv

  Etiketter: Skog
  ”Jag ville bli jägmästare men syo-konsulenten sa att det bara var för killar”, berättade sjuksköterskan och stack nålen i min arm. Hon var social, inte 50 fyllda, var väldigt bra på att tappa blod utan att det kändes och hade säkert blivit en bra jägmästare. / Skogen
  Läs mer
 • Stefan Holm och Moelven Skog startar plantskola för höjdhoppare

  Etiketter: Skog
  Tillsammans med Stefan Holm startar skogsföretaget Moelven Skog nu Team Moelven. En satsning på att ge unga höjdhoppstalanger ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Sex av de åtta höjdhopparna i teamet tävlar för Värmlandsklubbar. Initiativet till Team Moelven togs av Björn Johansson, VD på Moelven Skog. / Moelven Skog
  Läs mer
 • Duellen: Har vi för många älgar i Sverige?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgen har en självklar plats i den svenska faunan. Men för många älgar ställer till problem för skogsbruket. Därför vill vd:n för Föreningen Skogen ha färre älgar, medan en docent i zooekologi tycker att de är lagom många i dag, runt 300 000 efter jakten som tar var fjärde älg. Bengt Ek, vd Föreningen Skogen och Fredrik Widemo, Forsknings- och miljömålsansvarig vid Jägareförbundet och docent i zooekologi vid SLU, besvarar fem frågor från Naturvetarna. / Naturvetarna
  Läs mer
 • Bråk i Rottneros får vd att avgå

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Rottneros styrelse meddelar att vd Carl-Johan Jonsson lämnar bolaget med omedelbar verkan på grund av olika syn på ledarskap och organisationsutveckling. / Rottneros
  Läs mer

Sidor