vd

 • Charlotte invald i KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är livet för Charlotte Bengtsson som är forskare och vd för Skogforsk. I slutet av januari åkte Hindåsbon till Stockholm för att officiellt väljas in i Kungliga skogs- och lantbruksakademien. / Härryda-Posten
  Läs mer
 • Peter Calderon blir ny VD för Skogssällskapets Förvaltning AB

  Etiketter: Skog
  Peter Calderon tillträdde sin nya befattning som VD för Skogssällskapets Förvaltning AB den 1 januari 2017. Peter Calderon är 49 år och började sin anställning i Skogssällskapet 1995. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

  Etiketter: Bioenergi
  – Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker. / Svebio
  Läs mer
 • Per Andersson blev årets riddare av Trämarknadsorden

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den 17 november dubbades Per Andersson VD på AB Hilmer Andersson till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Den farliga skogen

  Etiketter: Skog
  Om man får tro dagens produktion av barnböcker är skogen oftast en plats med monster och vålnader. I ledaren anser Pär Lärkeryd att det är hög tid att barn får läsa om skogen som en härlig plats för lek och roliga upptäcktsfärder. Det behövs barnböcker som beskriver skogen på ett nytt, realistiskt sätt. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • Norsk tveksamhet kring regeringsförslag

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  En som inte är nöjd är Erik Lahnstein, vd vid Norska skogsägareförbundet. Han tror regeringens förslag inte är tillräckligt ambitiösa när det gäller att utveckla marknader för användning av trä i byggnader, biobränslen, bioplaster, foder och annat. – Regeringens förslag saknar ambitioner, och det innehåller inte någon systematisk uppföljning av arbetet med att uppnå målen. / Woodnet
  Läs mer
 • VD slutar på Moelven Tom Heurlin AB

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Thomas Persson har valt att säga upp sin anställning som VD på Moelven Tom Heurlin AB. / Moelven Tom Heurlin AB
  Läs mer
 • Vi ska stå upp för vårt hållbara skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Vi måste tillsammans bli bättre på att förklara att det svenska sättet att bruka skogen är långsiktigt och ansvarsfullt. EU behöver inte gå in och detaljstyra oss. Det skriver Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna. / Skogsland
  Läs mer
 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor