vd

 • Skogsägare: Det kunde ha gått illa

  Etiketter: Skog
  Det var mest ungskog som förstördes i den stora skogsbranden i Norduppland under fredagen. Det säger VD för Hargs Bruk som äger skogen. / SR P4 Uppland
  Läs mer
 • Jesper Åkerlund ny vd för Martinsons Byggsystem

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Jesper Åkerlund blir ny vd för Martinsons Byggsystem. Han kommer närmast från tjänsten som marknads- och försäljningschef i samma bolag. – Mitt övergripande mål är att fortsätta utveckla marknaden för bostadsbyggande i trä. Vi står inför ett systemskifte när det gäller träbyggande. Därför ska vi fortsätta bygga en organisation som står starkt rustad, både produktions- och kompetensmässigt, säger Jesper Åkerlund. / Martinsons
  Läs mer
 • Nytt skogsavtal träffat mellan SLA och GS-facket - 6,5 procent på tre år

  Etiketter: Skog
  SLA och GS-facket har idag träffat avtal inom skogen. Avtalet är treårigt och har ett samlat avtalsvärde om 6,5 procent och inkluderar en överenskommelse om delpension på 0,5 procent. Så här kommenterar SLA:s vd Lena-Liisa Tengblad det nya förhandlingsresultatet. / SLA
  Läs mer
 • Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

  Etiketter: Bioenergi
  - Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn. / Svebio
  Läs mer
 • Beijer bygg säljer modifierat trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Beijer Byggmaterial har beslutat att tillhandahålla Organowood:s produkter i sitt sortiment. – Att få distribution via Beijers butiker är mycket viktigt för oss, säger Jens Hamlin, VD OrganoWood. / Woodnet
  Läs mer
 • Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2014 är Skogssällskapet närvarande i alla de baltiska länderna och verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Per Bergenheim har nu utsetts till ny VD för de tre förvaltningsbolagen i Estland, Lettland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson, Rosersberg, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien in pleno bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. / KSLA
  Läs mer
 • "Välkomna till skogen, kvinnor – ni behövs"

  Etiketter: Skog
  I samband med internationella kvinnodagen tillåter jag mig att bli lite visionär. Tänk om vi får fler kvinnor till skogen. Det skulle göra vår näring så mycket klokare och mer konkurrenskraftig. Det skriver Norrskogs VD Olov Söderström i ett debattinlägg. / Skogsland
  Läs mer
 • Debatt: Kvinnor, välkomna till skogen!

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Fler kvinnor behövs inom den gröna skogsnäringen. Det skriver Olov Söderström, VD Norrskog, inför den internationella kvinnodagen. / Folkbladet
  Läs mer
 • Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Jag är stolt över våra medarbetare och det vi åstadkommit under 2016. Vi uppnådde det ambitiösa mål som vi satte 2013 om en EBITDA-marginal på 12 procent, säger vd och koncernchef Jan Åström. / Munksjö
  Läs mer

Sidor