vd

  • Rottneros VD missnöjd med fjolårets ekonomiska resultat

    Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
    År 2011 blev inget positivt år för Rottneros sett ur ekonomisk synvinkel. Resultatet efter finansnetto blev visserligen ett plus på 28 miljoner kronor, men efter nedskrivningar och engångskostnader blev det en förlust på 120 miljoner kronor. ”Vi är inte nöjda med 2011 resultatmässigt”, skriver koncernchefen och VD:n Ole Terland (bilden) i sin bokslutskommentar, men konstaterar samtidigt att "resultatförsämringen är mindre än den negativa påverkan lägre försäljningspriser i svenska kronor och höjda massavedspriser har haft". / Packnyheter
    Läs mer

Sidor