vd

 • Bonddottern som är Skogforsks nya VD

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Som skogsägare är chansen stor att åtgärderna du gör i skogen framöver på något sätt påverkas av Charlotte Bengtsson. Hon är nämligen ny VD för Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut. / Skogsland
  Läs mer
 • Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars. / SCA
  Läs mer
 • Mimer bygger Västerås högsta trähus

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den 11 december togs det första sågtaget taget för Västerås högsta trähus - Kvarteret Mesanseglet. På attraktiva Öster Mälarstrand och i kvarteret Mesanseglet togs den 5 december det första sågtaget för Västerås hittills högsta trähus. – Jag älskar trähus, förklarade Mimers VD Anders Nordstrand strax före det första sågtaget för Fastighet & Bostadsrätts utsände. Här har nu påbörjas bygget av 53 hyreslägenheter i ett hus som byggs helt med bärande stommar i trä och som även sticker ut med sin arkitektur. Mesanseglet får böljande balkonger och tydliga inslag av trä i såväl lägenheter och trapphus som exteriört. / Fastighet & Bostadsrätt
  Läs mer
 • Skogskväll: Sveaskog, skogen och framtiden

  Etiketter: Skog
  Vad tror Sveriges största skogsägare om framtiden? Hur utvecklas marknaden för trä, papper, massa och bränsle? Medlemmar i Föreningen Skogen är välkomna på en spännande skogskväll med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. / Skogen
  Läs mer
 • Miljövänlig stärkelsebarriär ersätter fossila plastbarriärer

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Med en patenterad fossilfri och återvinningsbar barriärbeläggning som kan ersätta plastfilm i konsumentförpackningar, försöker Paper Province nyaste medlemsföretag etablera sig på ett antal marknader. – Det här kan bli hur stort som helst, säger Caisa Johansson, vd på Barrcoat. / Paper Province
  Läs mer
 • Bokslutskommentar från Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr. – Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Förslag till ny ordförande i SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor. Under förutsättning att valberedningen föreslår kommande årsstämma den förändring avseende SCA:s styrelse, som framgår av det bilagda pressmeddelandet och årsstämman 2015 beslutar i enlighet därmed, kommer nuvarande VD:n för Handelsbanken, Pär Boman, att utses till styrelsens ordförande. / SCA
  Läs mer
 • SCA:s VD kommenterar styrelsens beslut om kompletterande oberoende granskning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Det är bra att detta beslut har träffats i samråd med stora ägare. SCA strävar efter att vårt agerande ska vara i linje med de förväntningar och krav som ägare, kunder, konsumenter och våra medarbetare har på ett bolag som SCA. Om vi inte uppfattas agera i enlighet med detta, så måste vi lyssna, vara öppna för och beredda att förändra oss.” säger Jan Johansson, VD och Koncernchef för SCA. / SCA
  Läs mer
 • Stoppa skatten på biodiesel - den är feltajmad

  Etiketter: Bioenergi
  – Riksdagen måste ta ett initiativ och stoppa den skatt på biodiesel som ligger med i budgeten för nästa år. Skatten är orimlig och ologiskt mot bakgrund av det radikalt ändrade läget på drivmedelsmarknaden. Den är feltajmad och miljöskadlig. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor