växthuseffekt

 • Klimatgödsling i skogen allt vanligare i Norge

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsgödslingen har ökat kraftigt i Norge. Det beror på att norska staten ger bidrag till gödsling för att minska växthuseffekten. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Svampsamhällen på barr förändras med ökad växthuseffekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Barr innehåller många svampar som kan minska deras förmåga att leverera energi till trädet. Andra svampar vänta tills barret ramlar av trädet innan de bryter ned barret. Men vad händer med de här svamparna när temperaturen ökar på grund av växthuseffekter? För att ta reda på det har forskare från institutionen undersökt svampsamhällen längs en gradient genom Sverige. / SLU
  Läs mer
 • Amazonas tar upp allt mindre kol – kan öka växthuseffekten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Mängden kol som tas upp årligen av Amazonas regnskog har minskat med nästan en tredjedel under det senaste decenniet, visar en ny studie. Det kan leda till att kolet istället stannar i atmosfären och ökar växthuseffekten. / Svt nyheter
  Läs mer
 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har presenterat rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten. / Energinyheter
  Läs mer
 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Idag presenterar Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten. / mynewsdesk
  Läs mer
 • Den globala kolcykeln – förändrade förutsättningar kan förstärka växthuseffekten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Halten av växthusgaser i atmosfären beror både på hur mycket som släpps ut och i vilken utsträckning hav och land förmår ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Idag tas mer än hälften av våra utsläpp av koldioxid upp i världshaven eller av landbaserade ekosystem genom den globala kolcykeln. Förändringar av kolcykelns förutsättningar kan därför ge stora effekter på mängden koldioxid i atmosfären och vi kan inte räkna med att dessa ekosystemtjänster kommer att fortsätta ta hand om lika mycket av våra utsläpp som tidigare.
  Läs mer
 • Väst värstingen i regnskogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  De senaste åren har det dykt upp en mängd olika projekt som ska rädda regnskogen från skövling. Man kan köpa en bit skog eller betala jord­ägarna en summa pengar för att de inte ska hugga ner den. Men hur effektiv är metoden för att bromsa växthuseffekten när det egentligen är västvärldens hejdlösa konsumtion som är boven i dramat? Det undrar Torsten Krause, doktorand i hållbarhetsvetenskap som studerar ett rädda-regnskogs-projekt i Ecuador. / Lunds Universitet
  Läs mer