Växjö

 • SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Etiketter: Skog
  Föreningen Skogens Höstexkursion 2019 sker den 18-19/9 2019, #hex19
  Den 18-19 september arrangeras Föreningen Skogens Höstexkursion för 116:e gången. Höstexkursionen 2019 är en spännande och framåtblickande skogsskötselexkursion med temat ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk - hur då? I år befinner vi oss på Södra-marker i Småland, med utgångspunkt från Växjö, och vi besöker bland annat skogsägare med olika mål och förutsättningar. Följ SkogsSverige på webbplatsen skogssverige.se samt på vår Facebook-sida och vårt twitter-konto när vi kommunicerar om #hex19.
  Läs mer
 • ​Bildandet av naturreservat ute för samråd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Planerna på ett nytt naturreservat vid Hovshaga i Växjö går vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att förslaget kring bildandet av ett nytt naturreservat skickas på remiss. Allmänhet, sakägare, föreningar, myndigheter och kommunens olika förvaltningar får under samrådet yttra sig över förslaget. / Växjö kommun
  Läs mer
 • Vill du studera skog och trä?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Här kan du se vilka utbildningar inom skog och trä som ges på Linnéuniversitetet i Växjö. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Vägen från Växjö till Alnarp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att kombinera Växjö och Alnarp fick Thomas Fransson den skogliga utbildning han önskade sig. / Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
  Läs mer
 • Så påverkar EU det småländska skogsbruket

  Etiketter: Skog
  29 november arrangeras Bioenergidagen i Växjö. 90 personer från olika energibolag samlas för att ta del av diskussionerna som i år fokuserar på hur EU-politiken påverkar det småländska skogsbruket och bioenergi-branschen. / Energikontor Sydost
  Läs mer
 • Kommunpolitiker på trähussafari

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer. / Södra
  Läs mer
 • Stora Enso levererar massiva träprodukter till ett av Sveriges största trähusprojekt

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Stora Enso har fått uppdraget att leverera massiva träprodukter till bostadsprojektet Trummens Strand i Växjö. Det är totalt cirka 6 300 kubikmeter träprodukter i form av CLT (korslimmat trä) som Stora Enso kommer att leverera till Trummens Strand, vilket gör detta till ett av Sveriges största trähusprojekt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Bioenergidagen i Växjö

  Etiketter: Bioenergi
  Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning. / Energikontor sydost
  Läs mer
 • Stort intresse för Södras trähussafari

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Växjö har utvecklats till en modern trästad. Från att ha varit först i landet med ett flertal byggprojekt är kommunens målsättning i dag att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. Marknadsandelen för flervåningshus i trä ligger i dag på 10 procent. / Södra
  Läs mer
 • Växjö får bidrag till naturvård och friluftsliv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Växjö kommun har tilldelats LONA-bidrag på närmare 650 000 från länsstyrelsen för satsningar på naturvård och friluftsliv, bland annat genom utveckling av outnyttjade områden, naturreservat och digitala satsningar. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor