vattenutsläpp

  • Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

    Etiketter: Klimat & Miljö
    Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets uppdaterade miljötillstånd som nu vunnit laga kraft för en årlig massaproduktion om 255.000 ton. / Rottneros
    Läs mer