våtmarkskonventionen

  • Våtmarkskonventionen fyller 50 år - våtmarkernas betydelse allt viktigare

    Etiketter: Klimat & Miljö
    Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt. "Det viktigaste är att jobba vidare med områdesskydd och restaurering av våtmarker och vattendrag som påverkats negativt av mänsklig aktivitet", säger Jenny Lonnstad på Naturvårdsverkets landskapsenhet. / Naturvårdsverket
    Läs mer