Västra Götaland

 • Länsstyrelsen vill kunna hemligstämpla vargskyttar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ser över möjligheten att kunna sekretessbelägga namnet på personer som jobbar med jakt av varg och andra rovdjur. / SR P4 Väst
  Läs mer
 • Ny bedömning: skogsskador inventeras efter stormen Helga

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera norra delen av Östergötlands län, södra delen av Örebro län, västra delen av Sörmlands län samt norra delen av Skaraborg i västra Götalands län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Strömma naturbruk kan läggas ner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Västra Götalandsregionen äger och driver i dagsläget sex naturbruksskolor; Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. / SR P4 Sjuhärad
  Läs mer
 • Så ska Levande skogar nås i Västra Götaland – pressträff i fält 12 november

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 12 november presenteras ett åtgärdsprogram som både bidrar till bra miljöhänsyn och till att nå miljömålet Levande skogar i Västra Götalands län. Programmet har tagits fram av Åtgärdsgruppen för Levande skogar som består av representanter från skogsnäringen, ideella organisationer och myndigheter i Västra Götalands län. På träffen presenteras pågående åtgärder i länet, hur mycket resurser som läggs på dem samt när resultat kan förväntas synas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt sätt för att mäta älgens fodertillgång testat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under hösten har en ny metod för att inventera fodertillgången för klövvilt i ungskog testats i fält med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt SAFT. Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i några av Västra Götalands ungskogar genom en ny metod. – Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen. Resultat som vi nu ska arbeta vidare med, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satsning för att minska körskador i Fyrbodals skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kopplar ett nytt grepp om mark- och vattenfrågorna och bjuder in ett femtiotal virkesköpare och skogsentreprenörer till dialog om god miljöhänsyn och hur körskador kan förebyggas i Bohuslän och Dalsland. – Förra vårens tillsynsinsats då vi kartlade körskador med helikopter i Västra Götaland visade att ungefär 28 procent av de inventerade avverkningarna helt saknade körskador. Det finns mycket att lära av hur man agerade vid dessa avverkningar. Inom skogsbruket används nu nya drivningsmetoder alltmer. Dessa ihop med ökad samsyn kan bidra till att många fler allvarliga körskador undviks, säger Jennie Sverker, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prova-på-dagar på naturbruksgymnasierna i Västra Götaland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 29 mars och 5 april bjuder vi in till prova-på-dagar på våra skolor! Under dagen får du som ska söka in till gymnasium i höst känna på hur det kan se ut att vara en naturbrukselev för en dag. Dagarna börjar vid 09.30 och varar fram till ungefär 15.00 på eftermiddagen. Vi bjuder på fika och lunch! / Naturbruksgymnasierna
  Läs mer
 • 200 hektar skog skyddad i Jämtlands län 2013

  Etiketter: Skog
  Jämtland var ett av de län som tecknade flest naturvårdsavtal 2013. Totalt skyddades över 200 hektar skog i länet genom biotopskydd och naturvårdsavtal. I Jämtlands län bildades totalt 30 områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal till en yta av 203 hektar. Efter Västra Götalands län så var Jämtlands län det län där det bildades flest nya områden med naturvårdsavtal 2013. Skogsstyrelsen har i Jämtlands län under 2013 beslutat om biotopskydd för 6,7 miljoner kronor och tecknat naturvårdsavtal för 2,8 miljoner kronor. Beloppen avser den ersättning som betalats ut till markägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Du får vara märg!”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  "Vad finns längst inne i stammen?" "Märgen", svarar någon tveksamt. "Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad kommer sen?" "Kärnveden", svarar någon annan. "Utmärkt, vad är speciellt med den?"
  Läs mer
 • Granbarksborrarna ökar i antal i Västra Götaland

  Etiketter: Skog
  Den långa, fina sommaren har inte bara fört gott med sig. Nu varnar Skogsstyrelsen för att granbarkborrarna börjar öka i antal igen och angriper träden i Sjuhäradsskogarna. / TV4
  Läs mer

Sidor