Västra Götaland

 • Satsning för att minska körskador i Fyrbodals skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kopplar ett nytt grepp om mark- och vattenfrågorna och bjuder in ett femtiotal virkesköpare och skogsentreprenörer till dialog om god miljöhänsyn och hur körskador kan förebyggas i Bohuslän och Dalsland. – Förra vårens tillsynsinsats då vi kartlade körskador med helikopter i Västra Götaland visade att ungefär 28 procent av de inventerade avverkningarna helt saknade körskador. Det finns mycket att lära av hur man agerade vid dessa avverkningar. Inom skogsbruket används nu nya drivningsmetoder alltmer. Dessa ihop med ökad samsyn kan bidra till att många fler allvarliga körskador undviks, säger Jennie Sverker, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prova-på-dagar på naturbruksgymnasierna i Västra Götaland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 29 mars och 5 april bjuder vi in till prova-på-dagar på våra skolor! Under dagen får du som ska söka in till gymnasium i höst känna på hur det kan se ut att vara en naturbrukselev för en dag. Dagarna börjar vid 09.30 och varar fram till ungefär 15.00 på eftermiddagen. Vi bjuder på fika och lunch! / Naturbruksgymnasierna
  Läs mer
 • 200 hektar skog skyddad i Jämtlands län 2013

  Etiketter: Skog
  Jämtland var ett av de län som tecknade flest naturvårdsavtal 2013. Totalt skyddades över 200 hektar skog i länet genom biotopskydd och naturvårdsavtal. I Jämtlands län bildades totalt 30 områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal till en yta av 203 hektar. Efter Västra Götalands län så var Jämtlands län det län där det bildades flest nya områden med naturvårdsavtal 2013. Skogsstyrelsen har i Jämtlands län under 2013 beslutat om biotopskydd för 6,7 miljoner kronor och tecknat naturvårdsavtal för 2,8 miljoner kronor. Beloppen avser den ersättning som betalats ut till markägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Du får vara märg!”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  "Vad finns längst inne i stammen?" "Märgen", svarar någon tveksamt. "Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad kommer sen?" "Kärnveden", svarar någon annan. "Utmärkt, vad är speciellt med den?"
  Läs mer
 • Granbarksborrarna ökar i antal i Västra Götaland

  Etiketter: Skog
  Den långa, fina sommaren har inte bara fört gott med sig. Nu varnar Skogsstyrelsen för att granbarkborrarna börjar öka i antal igen och angriper träden i Sjuhäradsskogarna. / TV4
  Läs mer
 • Miljonbidrag till IRETI för stöd till svensk bioenerg1

  Etiketter: Bioenergi
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslutade i juni att bevilja projektet International Renewable Energy Technology Institute (IRETI) 2,4 mkr i bidrag att under en period av tre år bidra till att skapa hållbar tillväxt inom bioenergiområdet. / Slussen.biz
  Läs mer
 • Trolig valplycka i lyan hos Tivedens vargar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det kan finnas vargvalpar i Tiveden. Det tror länsstyrelsen i Västra Götaland. I vintras flyttades ett vargpar från Norrbotten till Tiveden. Nu verkar det som paret fått tillökning. / GP
  Läs mer
 • Många allvarliga körskador upptäckta vid vattendrag

  Etiketter: Skog
  Nästan hälften av de 214 avverkade områdena intill vattendrag som inventerats i Hallands och Västra Götalands län bedöms ha allvarliga körskador vilka riskerar att påverka vattenkvalitén. Det visar Skogsstyrelsens helikopterinventering som genomfördes i april. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen skärper tillsynen vid avverkning intill vattendrag

  Etiketter: Skog
  Den 15-19 april intensifierar Skogsstyrelsen sin tillsyn i Jönköpings län samt i Västra Götalandsregionen. Problematiken med körskador och hur hänsyn till vattenmiljöer fungerar, ska lyftas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Får fälla fyra lodjur i Västra Götaland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om jakt på fyra lodjur i länet. Jakt är tillåten från 1 mars och som längst till 31 mars 2013. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor