Västra Götaland

 • 70 lodjur i Västra Götaland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förra vintern fanns det cirka 69 lodjur, eller 12,5 lodjursföryngringar i Västra Götaland. Det är mer än miniminivån som är satt till tio föryngringar. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Här finns flest naturreservat i landet Tallskog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Västra Götaland har nyligen fått sitt femhundrade naturreservat. Och därmed befäster regionen sin ställning som det län med flest naturreservat i landet. / Svt Väst
  Läs mer
 • Hornborgasjön på arabiska

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På söndag den 12 juni samarbetar naturum Hornborgasjön och Connect Falköping för att locka en ny målgrupp ut i den svenska naturen. För första gången håller vi en guidning, med hjälp av tolkar, på arabiska. Samtidigt lanseras audioguider som gör det möjligt att lyssna på hela naturums utställning på bland annat arabiska. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Nu ska kulturmiljöerna inte längre köras över

  Etiketter: Skog
  Den 22 april träffas skogsbruk, organisationer och myndigheter för att presentera resultat från olika projekt och åtgärder för att ta bättre hänsyn till skogens forn- och kulturlämningar i Västra Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Länsstyrelsen vill kunna hemligstämpla vargskyttar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ser över möjligheten att kunna sekretessbelägga namnet på personer som jobbar med jakt av varg och andra rovdjur. / SR P4 Väst
  Läs mer
 • Ny bedömning: skogsskador inventeras efter stormen Helga

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera norra delen av Östergötlands län, södra delen av Örebro län, västra delen av Sörmlands län samt norra delen av Skaraborg i västra Götalands län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Strömma naturbruk kan läggas ner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Västra Götalandsregionen äger och driver i dagsläget sex naturbruksskolor; Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. / SR P4 Sjuhärad
  Läs mer
 • Så ska Levande skogar nås i Västra Götaland – pressträff i fält 12 november

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 12 november presenteras ett åtgärdsprogram som både bidrar till bra miljöhänsyn och till att nå miljömålet Levande skogar i Västra Götalands län. Programmet har tagits fram av Åtgärdsgruppen för Levande skogar som består av representanter från skogsnäringen, ideella organisationer och myndigheter i Västra Götalands län. På träffen presenteras pågående åtgärder i länet, hur mycket resurser som läggs på dem samt när resultat kan förväntas synas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt sätt för att mäta älgens fodertillgång testat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under hösten har en ny metod för att inventera fodertillgången för klövvilt i ungskog testats i fält med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt SAFT. Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i några av Västra Götalands ungskogar genom en ny metod. – Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen. Resultat som vi nu ska arbeta vidare med, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satsning för att minska körskador i Fyrbodals skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kopplar ett nytt grepp om mark- och vattenfrågorna och bjuder in ett femtiotal virkesköpare och skogsentreprenörer till dialog om god miljöhänsyn och hur körskador kan förebyggas i Bohuslän och Dalsland. – Förra vårens tillsynsinsats då vi kartlade körskador med helikopter i Västra Götaland visade att ungefär 28 procent av de inventerade avverkningarna helt saknade körskador. Det finns mycket att lära av hur man agerade vid dessa avverkningar. Inom skogsbruket används nu nya drivningsmetoder alltmer. Dessa ihop med ökad samsyn kan bidra till att många fler allvarliga körskador undviks, säger Jennie Sverker, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor