Västmanland

 • Gammal såg ska saneras

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den viktigaste industrisaneringen i Västmanland gäller dioxin efter Sands såg och kvarn söder om Salbohed i Sala kommun. / Svt Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Stöd till enskilda vägar i Västmanland med anledning av branden

  Etiketter: Skog
  Inom ramen för det så kallade brandpaketet har 17 miljoner kronor avsatts till åtgärder för enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014. För att dessa medel ska komma drabbade väghållare till del har regeringen i dag beslutat om en förordning om stöd till enskilda vägar. Ekonomiskt stöd får lämnas för åtgärder med anledning av skador som uppkommit på enskilda vägar som en direkt eller indirekt följd av branden, men även för att förstärka enskilda vägar för att förebygga körskador till följd av efterarbete. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Halverad ersättning till nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På grund av skogsbranden i Västmanland har Naturvårdsverket halverat ersättningen till nya naturreservat i landets övriga län. Skogsägare i hela landet kan nu komma att få vänta länge på ersättning. Något som är problematiskt, menar skogsägaren Christian Ankarstrand som är vice ordförande i Lantbrukarnas riksförbund och representant i Östergötlands naturvårdsråd. / Svt Östnytt
  Läs mer
 • Viltförvaltningsdelegationen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation för Västmanland har fått nya ledamöter. Viltförvaltningsdelegationen (VFD) ska besluta om övergripande riktlinjer för viltvård och jakt i länet och består av representanter för organisationer som verkar inom områden som berörs av eller påverkar naturvård, jakt, friluftsliv, lantbruk och skogsbruk. / Länsstyrelsen Västmanland
  Läs mer
 • Brandskadad skog blir el och värme i Västerås

  Etiketter: Bioenergi
  Mälarenergi har tecknat tre avtal om att ta emot och använda brandskadad skog som bränsle för att producera fjärrvärme och el vid Kraftvärmeverket i Västerås. / Bioenergitidning
  Läs mer
 • Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ändring av och förkortad tid för uppdraget. Utredarens uppdrag begränsas till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits i samband med skogsbranden. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Betalar ut miljoner – Reine får inte en spänn

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen har betalat ut 40 miljoner kronor i ersättning. Men svårt brännskadade Reine Ullén får inga pengar. / Fagersta posten, FP
  Läs mer
 • Störst av allt är naturkraften

  Etiketter: Skog
  Anna A Utters arbete i den brandhärjade skogen i Västmanland fortsätter. I veckans krönika berättar hon om isande vägar, dålig bärighet och vad man kan lära sig av arbetet i en brandskadad skog. / Skogsland
  Läs mer
 • Risk för stora vägskador när brandvirket ska ut

  Etiketter: Skog
  Skadorna på vägnätet i det brandhärjade området i Västmanland är relativt begränsade. Skadorna kan dock öka i samband med det omfattande arbetet att transportera ut virke ur området. Detta enligt en rapport som Trafikverket och Skogsstyrelsen nu lämnat till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Branddrabbade får stöd av Lions

  Etiketter: Skog
  Lions International delar ut 100 000 kronor ur sin katastroffond till de som drabbades av den stora skogsbranden i Västmanland i somras. / ATL
  Läs mer

Sidor