Västmanland

 • Nya råd för att få upp ny skog efter skogsbranden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen rekommenderar i första hand sådd av tall när ny skog ska etableras på brandfältet i Västmanland. I vissa delar av området är plantering bättre, men då måste plantorna skyddas mot snytbaggeangrepp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Klimatanpassade fakta och diskussioner på #hex15

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Föreningen Skogens Höstexkursion 2015, #hex15
  Under två dagar samlades 130 personer på Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex15, kring Sala i Västmanland. Temat var skogsbruk i ett förändrat klimat.
  Läs mer
 • 7 miljoner kronor i dieselstöd till branddrabbade i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Regeringen har avsatt 7 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för dieselbränsle som förbrukats av skogsmaskiner i samband med upparbetning och terrängtransport av virke från det brandhärjade området i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya grepp krävs efter skogsbränder

  Etiketter: Skog
  I augusti 2014 rasade den största skogsbranden i Sverige i modern tid. I spåren av den står skogsägarna i Västmanland inför att föryngra stora arealer. Gamla erfarenheter av föryngring efter brand kan nu komma väl till pass. / Skogforsk
  Läs mer
 • SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex15

  Etiketter: Skog
  Den 16-17 september pågår Föreningen Skogens Höstexkursion där årets tema är skogsbruk i ett förändrat klimat. Ett brett deltagande av representanter inom skogssektorn är samlade till diskussion. Tillsammans med forskningsprogrammet Mistra-SWECIA arrangerar Föreningen Skogen en höstexkursion i de Västmanländska skogarna. Följ SkogsSverige på webbplatsen skogssverige.se samt på vår Facebook-sida och vårt twitter-konto när vi kommunicerar om #hex15.
  Läs mer
 • PRESSINBJUDAN: Vad kan vi lära oss av skogsbranden i Västmanland?

  Etiketter: Skog
  Torsdagen den 10 september bjuder Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg in till en heldag för att dra erfarenheter av förra sommarens skogsbrand i Västmanland. Vad kan vi lära oss? Vilka slutsatser har kunnat dras? Och vad betyder detta för oss på lokal och regional nivå? Dagen kommer att varva presentationer och diskussion. / Länsstyrelsen Kronoberg
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Skogens framtid och samhällets sårbarhet - exkursion i brandområdet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den stora skogsbranden förra året blev en väckarklocka: Ett ändrat klimat får kraftiga effekter på den skog som totalt täcker femtio procent av Sveriges yta. Vi hade hunnit vänja oss vid tanken på kraftigare stormar, men inte på storbränder. Vilka fler utmaningar står vi inför? Risker och möjligheter nagelfars under höstexkursionen Skogsbruk i ett förändrat klimat. Media är välkomna att delta. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Det blommar i brandens spår

  Etiketter: Skog
  Det är nu ett år sedan den stora skogsbranden rasade i Västmanland. Medan ortsborna bearbetar sina trauman och naturen börjar om från början anpassas nu det brandhärjade området för att ta emot intresserade besökare från allmänheten och forskare. / UNT
  Läs mer
 • Skogen ger nyanlända invandrare nya möjligheter

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Nu får nyanlända invandrare i Västmanland möjlighet att arbeta med olika landskapsvårdande insatser parallellt med att de studerar svenska. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljoner till forskning om skogsråvara, biomassa och effekter av skogsbrand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från SLU tilldelas 52 miljoner kronor för forskning om skogsråvara och biomassa och ytterligare 7,5 miljoner kronor för forskning om effekter av fjolårets stora skogsbrand i Västmanland. / SLU
  Läs mer

Sidor