Västmanland

 • Klartecken för naturreservatet Hälleskogsbrännan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen har nu beslutat att Hälleskogsbrännan, som är en del av brandområdet i Västmanland, ska bli naturreservat. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Hägn sätts upp i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Sex hägn sätts nu upp där skogsbranden i Västmanland härjade 2014. Syftet är bland annat att studera hur älg, kronhjort och rådjur påverkar olika trädslags tillväxt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt naturreservat bildas

  Etiketter: Skog
  Nu bildas naturreservatet Hälleskogsbrännan i skogsbrandsområdet. Processen har varit känslosam för många skogsägare. / Fagersta-Posten
  Läs mer
 • Finalen i Skogens Mästare för Region Mälardalen

  Futuraskolan Rådan från Sollentuna, Fredsborgskolan klass 7 EPSILON från Åkersberga och Uppsala Musikklasser, klass 7 A samt klass 7 BC hade kvalificerat sig till finalen för Skogens Mästare. Tävlingen tog plats på Ösby naturbruksgymnasium i Sala, Västmanland. Dagen inleddes med teoretiskt prov med skogliga frågor och om Allemansrätten. Skogens Mästare arrangeras i flera av Skogen i Skolans regioner och vänder sig till sjundeklassare.
  Läs mer
 • Referensgrupperna tackas av med exkursion på brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Det sista mötet med Future Forests referensgrupper hölls 7 och 8 oktober på Sätra Brunn och avslutades med en exkursion i brandens spår men med människan i fokus. Miljösociologen Rolf Lidskog ledde exkursionen som handlade om beslutsfattande under risk och osäkerhet. Mötet ägnades också åt att utvärdera referensgruppernas aktiviteter. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan. Naturreservatet sträcker sig över Sala kommun och Surahammars kommun och är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. / Länsstyrelsen Västmanlands län
  Läs mer
 • Skogens mästare koras 16 oktober

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fredagen den 16 oktober avgörs tävlingen Skogens Mästare. Finalen går av stapeln på Ösby naturbruksgymnasium i Sala. Skogens mästare arrangeras runt om i Sverige och riktar sig till alla sjundeklassare. Inför uttagningen till fredagens final har klasser i Stockholms, Västmanlands, Uppsala och Gotlands län inbjudits att delta. De skolor som tagit sig till final är Uppsala Musikklasser, Fredsborgskolan i Åkersberga och Futuraskolan Rådan i Sollentuna. Skogen i Skolans Region Mälardalen arrangerar tävlingen och finalen.
  Läs mer
 • Mystisk skadesvamp i brandområdet

  Etiketter: Skog
  Rotmurklan finns nu i området där skogsbranden i Västmanland härjade. För att ny växtlighet inte ska skadas bör man så istället för att sätta plantor, enligt Skogsstyrelsen. / Svt Västmanland
  Läs mer
 • Nya råd för att få upp ny skog efter skogsbranden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen rekommenderar i första hand sådd av tall när ny skog ska etableras på brandfältet i Västmanland. I vissa delar av området är plantering bättre, men då måste plantorna skyddas mot snytbaggeangrepp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor