Västernorrland

 • Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden

  Etiketter: Skog
  I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra 18 procent. Branschorganisationen Skogsindustrierna kan genom ett delvis nytt och framförallt mer rättvisande sätt att räkna på offentlig statistik visa på skogsnäringens betydelse för finansieringen av välfärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Görans skog är helt förstörd av älgen

  Etiketter: Skog
  30 hektar av Göran Fahléns tallskog har helt ätits upp av älg under vintern. Skogsstyrelsen menar att det är de mest omfattande betesskadorna de har sett i Västernorrland. – Det beror på storleken och att det är en så omfattande skada, säger Anna Marntell som är skadesamordnare på Skogsstyrelsen region nord. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Efter extrema vintern: ”Värsta betesskadorna vi sett i Västernorrland”

  Etiketter: Skog
  Ett av de största områden med färska betesskador på tall som Skogsstyrelsen fått kännedom om lokalt har upptäckts i Västernorrland. Totalt handlar det om cirka 30 hektar självföryngrad tallungskog norr om Kramfors som under den snörika vintern i princip totalförstörts av älgarnas bete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jägarna kritiska till rovdjurspolitiken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägarförbundet Mitt Norrland är missnöjda med hur Länsstyrelsen sköter förvaltningen av björnstammen i Jämtland och Västernorrland. / SVT Västernorrland
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Ånge

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fredag den 23 mars besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Ånge i Västernorrland där han bland annat besöker Callans Trä AB, som producerat till exempel dörrar, golv och möbler av lokalt fälld gran och tall. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Fortsatt satsning på skoglig accelerator i Västernorrland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. Våren 2017 lanserades programmet som en pilot där sju företag från hela landet valdes ut för sin potential att förnya skogsindustrin med sina innovationer. Resultaten lät inte vänta på sig, och nu är det klart att det blir en ny programstart under 2018, och att forskningsinstitutet Processum då även går in som en aktiv samverkanspartner i programmet. / Bizmaker
  Läs mer
 • Plantlycka på Träd-BB

  Etiketter: Skog
  Nu är årets trädbebisar på tillväxt. Miljontals fina små ljusgröna tall- och granplantor ser för första gången dagens ljus på en plantskola i Västernorrland. Inom bara några månader har de växt till så pass mycket att de får lämna sin första omvårdnad och sätta ner rötterna någonstans i de norrländska skogarna. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Nya naturreservat i Västernorrland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Västernorrland har nu totalt 200 unika naturreservat, efter att Länsstyrelsen beslutat om två nya under februari. Det är Edstaåsen i Sundsvalls kommun och Mångmanskogen i Sollefteå. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Kraftsamling för bättre kulturmiljöhänsyn i Jämtland och Västernorrland – seminarium 21 februari

  Etiketter: Skog
  Fortfarande skadas för många forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk. Sedan 2016 arbetar myndigheter och skogsbranschen i Jämtland och Västernorrland gemensamt för att vända trenden. Målet är att inga kända lämningar ska skadas år 2020. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Storskaligt bioraffinaderi kan byggas i Västernorrland

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige kan få sitt första specialbyggda storskaliga bioraffinaderi för nya konkurrenskraftiga produkter från skogen. Förutom produktion av en miljon ton textilcellulosa ska också proteinprodukter, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas kunna produceras. / Skogsland
  Läs mer

Sidor