Västerbotten

 • Här invigs länets senaste naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På söndagen invigdes Lagnäsets naturreservat i Bjurholm. Området, som är en slåtteräng, är ett populärt utflyktsmål och Öreälvsleden passerar reservatet. / Svt Västerbotten
  Läs mer
 • Björnlandets nationalpark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Björnlandet i Västerbotten har länge varit en av Sveriges mest anonyma nationalparker. Efter utvidgningen 2017 och en rejäl uppgradering är parken numer ett högklassigt naturbesöksmål. Grunden till den lyckade satsningen är en föredömlig dialog med lokala skogsägare, jaktlag och privatpersoner. Skogsmagasinet har gjort ett besök. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Älg- och björnjakten kan starta samtidigt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten har tillsammans med landshövdingen Magdalena Andersson kommit fram till att länsstyrelsen ska skriva till Naturvårdsverket för att få starten för björnjakten flyttad till 3 september. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Ann Dolling får skogspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens Oskar delas ut till personer som gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog. Årets pristagare blev Ann Dolling som är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogens dag visade på möjligheter och behovet av samsyn

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, ordförande Mellanskog, Lena Ek, ordförande Södra och Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog
  Riskanalysen av hot, möjligheter, svagheter och styrkor på Skogens dag visade att skogen är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna, en omdebatterad råvara och även en källa till naturupplevelser. Behovet av samsyn när det gäller både definitioner och värderingar var en röd tråd under dagen.
  Läs mer
 • Skogens dag - smart tillväxt

  Etiketter: Skog
  För fjärde året i rad samverkar Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet i att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. Torsdagen den 1 februari möts vi på Grand Hôtel i Stockholm för en gemensam SWOT-analys av nutid och framtid. SkogsSverige rapporterar från dagen. / Skogens dag
  Läs mer
 • Skogens Dag lockar 100-talet deltagare från hela Sverige

  Etiketter: Skog
  Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsvetenskapliga fakulteten SLU och Umeå universitet arrangerar Skogens Dag under Västerbottensdagarna på Grand. Årets tema är en SWOT-analys av svenskt skogsbruk. Deltagarna kommer att analysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter i dagens och framtidens skogsbruk. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • En skog för alla. Hur arbeter vi med integration och jämställdhet i skogen?

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, paneldebatt och möten. Yusra Moshtat är debattör i GP, DN, ekonom och miljöinspektör. Hon medverkar tillsammans med Ann Dolling, SLU och Peter Ahlqvist, Dorotea lärcentrum, Jenny Claesson från Add Gender. Dessutom blir det paneldebatt med moderator Sverker Olofsson./ Mera skog
  Läs mer
 • Skogsmuseet får bidrag till Vuarkká

  Etiketter: Skog
  Kulturrådet har i dagarna fördelat 12,4 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i form av utvecklingsbidrag. Tre projekt i Västerbottens län får stöd. ”Vuarkká” på Skogsmuseet i Lycksele är ett av dem. / Skogsmuseet Lycksele
  Läs mer
 • Skog i Västerbotten får besök – av minister Skog

  Etiketter: Skog
  Miljöminister Karolina Skog har tackat ja till inbjudan att få en personlig skogsexkursion i Västerbotten. 25 oktober är avsatt för besöket. / Norran
  Läs mer

Sidor