Västerbotten

 • Kan åtalas för avverkning i Västerbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen misstänker att ett Umeåföretag avverkat skog utan att ha tillstånd. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Västerbotten först med regional färdplan för Skogsriket

  Etiketter: Skog
  Sex områden pekas ut för det fortsatta arbetet med visionen Skogsriket. Samverkan mellan myndigheter, konkreta insatser av branschen och satsning på teman är tre av dem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbolag vill skydda skog vid skolor

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har nu beslutat att bilda fyra nya naturreservat i Västerbotten. Nu föreslår Norra Skogsägarna att även skogar vid skolor och i friluftsområden bör kunna skyddas genom frivilliga naturvårdsavtal. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer
 • Ersätts för sextrakassering

  Etiketter: Skog
  Det var när de två unga kvinnorna sommarjobbade på en av Holmen skogs skogsplanteringar i Norsjö kommun, Västerbotten, som de utsattes för trakasserier av sin arbetsledare. Nu får kvinnorna ersättning på 60 000 kronor var, uppger Västerbottensnytt. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Törskaterost på var tredje norrländsk ungtall

  Etiketter: Skog
  Nära en tredjedel av tallungskogarna i Tornedalen är skadad av svampsjukdomen törskaterost, visar resultat från SLU:s riktade skogsskadeinventering i Norr- och Västerbotten. Törskate är en rostsvamp som angriper tallar och så småningom dödar dem. Det finns två olika törskatesvampar i landet; Peridermium pini och Cronartium flaccidum. Peridermium pini förekommer i hela landet och ger sig på gamla tallar. Cronartium flaccidum ger sig däremot på tallplantor och unga tallar och finns endast i Norr- och Västerbotten. Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS). Under året har totalt 172 tallungskogar i Norr- och Västerbotten inventerats av SLU. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Rock n’ roll i skogen ska locka nya målgrupper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog inleder i helgen en annonskampanj i lokalmedier i Norr- och Västerbotten och i Jämtland för att skapa uppmärksamhet för markförsäljningsprogrammet. Kampanjen syftar till att på ett lekfullt sätt nå nya målgrupper och sker inom ramen för kommunikationskonceptet ”Skogsägande på nya sätt”. / Sveaskog
  Läs mer
 • Norra skogsägarna varslar

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna med verksamhet i de tre nordligaste länen varslar 26 personer i huvudsak vid sina anläggningar i Västerbotten. / ATL
  Läs mer
 • Dialogen med skogssektorn är viktig för Skogsstyrelsens nya regionchef

  Etiketter: Skog
  Jägmästare Lars Ekberg startade sin yrkesbana inom skogsmyndigheten som skogskonsulent i Robertsfors i Västerbotten. Efter det har han haft flera ledande befattningar inom Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Samebyar kräver vargfritt renbetesområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landets fem sydligaste samebyar vill att renbetesområdet ska vara helt fritt från vargar – med en skyddszon på tio mil runt området. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Granarna gula av rostsvamp

  Etiketter: Skog
  Granarna har blivit gula på vissa håll i länet. Det beror på att de angripits av svampen skvattramrost. I Norsjötrakten, Västerbotten, är skvattramrosten utbredd och Ingemar Brännström på Skogsstyrelsen säger att rostsvampar som kan påverka trädens tillväxt verkar ha blivit vanligare på senare år. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer

Sidor