Västerbotten

 • Dialogen med skogssektorn är viktig för Skogsstyrelsens nya regionchef

  Etiketter: Skog
  Jägmästare Lars Ekberg startade sin yrkesbana inom skogsmyndigheten som skogskonsulent i Robertsfors i Västerbotten. Efter det har han haft flera ledande befattningar inom Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Samebyar kräver vargfritt renbetesområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landets fem sydligaste samebyar vill att renbetesområdet ska vara helt fritt från vargar – med en skyddszon på tio mil runt området. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Granarna gula av rostsvamp

  Etiketter: Skog
  Granarna har blivit gula på vissa håll i länet. Det beror på att de angripits av svampen skvattramrost. I Norsjötrakten, Västerbotten, är skvattramrosten utbredd och Ingemar Brännström på Skogsstyrelsen säger att rostsvampar som kan påverka trädens tillväxt verkar ha blivit vanligare på senare år. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Så mycket skog äger din kommun

  Etiketter: Skog
  Störst har mest. Minst har inget. Umeå är största skogsägaren av länets kommuner medan Bjurholm helt saknar skog. Umeå äger skogsmark motsvarande 10 000 konstgräsplaner. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Replik: Ny lag möjliggör ett nytt och bättre skogsbruk

  Etiketter: Skog
  En helt ny skogsvårdslag skall värna virkesproduktionen oavsett hur skogen brukas. Replik till Lars Lundqvist “Lagen skall värna ” VK 30/7. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Grått istället för grönt

  Etiketter: Skog
  Omfattningen av betesskador från älg syns tydligt. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Naturarrende får inlandet att blomstra

  Etiketter: Skog
  I frågan om naturresursnyttjande är norra delen av Sverige jämförbart med u-länder. Naturresurser nyttjas utan att regionen eller lokalbefolkningen får större gagn eller kompensation för uppoffringar i form av olika slags intrång och miljöförstöring. Systemet med kompensation för naturresursnyttjande finns i Sverige gällande vindkraft. Sådana naturarrenden bör också omfatta vattenkraften, skogsbruket och gruvnäringen. Det skriver Marcel Berkelder som är energi- och klimatrådgivare i Vännäs. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Pellets från Nordamerika billigare än svenska

  Etiketter: Bioenergi
  Miljölagstiftning gör det billigare att köpa pellets från Kanada än från BioStor i Stensele. I torsdags gick Skellefteå kraft ut med att fabriken läggs i malpåse. Bland annat på grund av internationell konkurrens. / P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Masonit i våra hjärtan

  Etiketter: Skog
  Masoniten blev en symbol för 1900-talets framstegsoptimism. I maj skeppas Sveriges sista masonitfabrik till Thailand. Jonas Fröberg som skrivit två böcker om materialet åker tillbaka till hemorten Rundvik i Västerbotten. Och sätter en slutlig punkt för det moderna projektet i Sverige. / SvD
  Läs mer
 • Holmen skog beklagar sextrakasserier

  Etiketter: Skog
  Diskrimineringsombudsmannen kräver Holmen Skog på ekonomisk kompensation till två kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier när de arbetade med skogsplantering i Västerbotten. Om inte Holmen Skog går med på en uppgörelse kommer DO att stämma företaget. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer

Sidor