Västerbotten

 • Årets nya naturreservat i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Börtingberget, Tvärmyrkullen och Södra Brånet är några av de tio nya och utökade naturreservat som bildats runt om i Västerbotten under 2020. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Stort intresse för ”Tiotusingen”

  Etiketter: Skog
  Intresset är stort för Sveaskogs ”Tiotusingen”, ett bidrag till lokala föreningar i Norrbotten och Västerbotten med möjlighet att stärka och utveckla sin lokala verksamhet på orten. ”Vi är överväldigade av att så många föreningar lämnat in sina ansökningar”, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i norra Sverige. / Sveaskog
  Läs mer
 • Gärdefjärdens naturreservat blir en bättre plats för fåglar och besökare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har inlett arbetet med att röja fram strandängarna i Gärdefjärdens naturreservat vid Lövånger. Reservatet kommer också att få nya fågelskådningsanläggningar och rastplatser för besökare. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Uppev den nya vandringsleden i Långbergskullarnas naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu finns en ny, fin vandringsled i Långbergskullarnas naturreservat! Johanna Reinoja Cunningham från Naturvårdsenheten berättar om leden och allt du kan uppleva i naturreservatet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Lapplandsleden tar form

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Torbjörn Thomsen berättar om anläggandet av den nya Lapplandsleden kring Borgafjäll. Leden kommer att gå mellan Borgafjäll och Hemavan och blir färdig hösten 2021. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Samverkan och dialog i Tjäderbergets mångfaldspark

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av september var det åter dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. Under mötet träffas olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera naturvård liksom utförda och kommande åtgärder. / SCA
  Läs mer
 • Sveaskog lanserar ”Tiotusingen” – bidrar till ett starkt lokalsamhälle

  Etiketter: Skog
  Sveaskog vill uppmana föreningar på orter där Sveaskog har verksamhet i Norr- och Västerbotten, att ansöka om bidrag på upp till 10 000 kr. / Sveaskog
  Läs mer
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Etiketter: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
  Läs mer
 • Miljonstöd till besöksnäringen i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Region Västerbotten har beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till stöd för länets företag inom besöksnäringen som drabbats av pandemin. / Naturturismföretagen
  Läs mer

Sidor