varsel

 • 40 personer sägs upp på Skogsstyrelsen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen säger upp 40 personer som en konsekvens av en förändrad budget. Det är över 80 personer färre jämfört med varslet som lades i februari./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen varslar 124 personer om uppsägning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har i dag varslat 124 anställda om uppsägning fördelat över hela landet. Varslet är en direkt följd av en minskad budget för 2019 och regeringens beslut att avsluta en rad uppdrag, till exempel arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb och nationell inventering av nyckelbiotoper. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Iggesund Paperboard varslar 150 anställda

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Lokala förhandlingar med berörda personalorganisationer kommer att påbörjas med målet att genomföra personalreduktionen innan årets slut. / Holmen
  Läs mer
 • Pengabrist gör att samtliga varslas vid LTU Green Fuels

  Etiketter: Bioenergi
  LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna drivmedel. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering./ Motor-Magasinet
  Läs mer
 • Varsel vid Södras sågverk i Traryd

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra varslar åtta anställda vid sågverket i Traryd om uppsägning. MBL-förhandlingar har inletts. –Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Moelven Töreboda AB inleder förhandling om varsel

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efter en effektiviseringsprocess som pågått under nästan tre år för att öka lönsamheten i bolaget varslar nu limträfabriken Moelven Töreboda AB om att sex medarbetare eventuellt berörs av uppsägning. / Moelven
  Läs mer
 • Tolv varslas på Stora Enso

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Ett nytt system tas i bruk – och nu varslas tolv anställda på Stora Enso i Skene. – Ett tungt och tråkigt besked, säger Dusan Lozic på GS-facket. / bt.se
  Läs mer
 • Sex fick gå efter varsel på Ess-Enn

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För ett år sedan varslades tio av de 36 anställda på Ess-Enn Timber. Men först nu har sex fått gå hem från jobbet. / smp.se
  Läs mer
 • Lessebo bruk varslade 34 anställda

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Lessebo bruk stoppade igår produktionen av massa och varslade de anställda i sulfitfabriken. - Varslet är en försiktighetsåtgärd. Det verkställs bara om sulfitfabriken inte startas igen, säger Pappers ordförande Lars Turunen./ Smålandsposten
  Läs mer
 • Efter varslet – "Måste ha fler småföretag"

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogskoncernen Stora Enso meddelande i måndags att man lägger ett varsel om att 130 arbetstillfällen ska bort vid kartongfabriken i Fors i Avesta. / SR Dalanytt
  Läs mer

Sidor