Värmland

 • Utveckling av LignoCity ska ge Sverige försprång inom bioekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  Testbädden LignoCity i Bäckhammar, Kristinehamn har varit till stor nytta när RISE tillsammans med partners visat hur lignin kan användas för att producera såväl bioplast och bränslen som kolfiber för lättviksapplikationer och energilagring. Nu startas ett nytt projekt som ska vidareutveckla LignoCity och hjälpa startups och små och medelstora företag att utveckla nya klimatsmarta lösningar med ligninet som bas. Målet är att bidra till nya företagsetableringar i Värmland och att ge Sverige ett internationellt försprång inom bioekonomi. / RISE
  Läs mer
 • Möjligheter och utmaningar med naturturism diskuteras

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu ska företagare inom turismbranschen, markägare/markägarorganisationer, kommuner och Länsstyrelsen träffas för att föra en dialog om hållbar naturturism i Värmland. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Inventeringsresultaten visar på hög omsättning av vargrevir

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Antalet revir är ungefär detsamma som tidigare år, men antalet föryngringar som ligger till grund för populationsuppskattningen har minskat. I västra Värmland har tätheten av revir ökat, medan tätheten av revir i den nordöstra delen är fortsatt låg. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Från försurade ämnen i nederbörd till askåterföring i skogen - hur hänger det ihop?

  Etiketter: Skog
  Torsdag den 19 april bjuder Värmlands läns luftvårdsförbund in till årsmöte - med öppna föreläsningar om luften i Värmland. Vi kommer till exempel att få redovisning av luft- och vattenmätningar. Föreläsningarna hålls på Arenan, Karlstads bibliotekshus. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Stort intresse för trä vid seminarium i Karlstad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det var positiva tongångar när drygt 100-talet personer från näringsliv och kommuner i Värmland slöt upp i Karlstad i påskveckan för att diskutera träbyggande. Stora Enso, som är Europas största leverantör av träprodukter, hade tre talare på plats under seminariedagen. / Stora Enso
  Läs mer
 • Låt Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi!

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sverige har ställt in siktet på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom omställning till en biobaserad ekonomi. Men det är i regionerna det händer. Värmland har stora möjligheter att gå före och bli en region som visar vägen framåt. Låt därför Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi! / Paper Province
  Läs mer
 • Karlstads universitet kompetensutvecklar personalen hos Nordic Paper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Att Värmland är skogstätt och något av ett hjärta när det kommer till pappers- och massatillverkning är inte någon nyhet. För att se till att bibehålla den höga kunskapsnivån och samtidigt ge de anställda en chans att på arbetstid få förkovra sig i det de håller på med erbjuder Nordic Paper sina anställda en uppdragsutbildning i just pappers- och massateknik . / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Kronprinsessan mötte Skogen i Skolan i Värmland

  Kronprinsessan Victoria testade Skogen i Skolans station med timmerflottning
  Kronprinsessan Victoria kommer att vandra genom Sveriges alla landskap och den 17 november besökte hon Värmland. Vandringen på 8 km gick genom Glaskogen, ett stort kuperat naturreservat med sjöar och myrar. – Kronprinsessan testade Skogen i Skolans station med timmerflottning på Klarälven, berättar samordnare Jens Meyer, Region Värmland.
  Läs mer
 • 60 nya medarbetare sökes till Stora Enso i Gruvön

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det är full fart på Gruvöns sågverk i Grums i Värmland. Byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) har nyligen påbörjats. Förutom att utöka sågverkets produktion så kommer den nuvarande personalstyrkan förstärkas med ytterligare 60 personer. Företaget är nu på jakt efter medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens hållbara träprodukter och på så sätt bidra till att lösa världens klimatutmaningar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Ny tall på tronen – Sveriges högsta finns i Värmland

  Etiketter: Skog
  Träd kan bli både gamla och växa högt upp i skyn. Stora träd väcker uppmärksamhet och de som är störst eller längst blir kända långt utanför sin egen hemskog. I Sverige har den längsta tallen fram tills nu ansetts vara en bjässe som växer i Böda Kronopark på Öland. Den mäter 36 meter från marken upp till toppen, lika mycket som höjden av ett tolvvåningshus. Nu är den Öländska tallen dock slagen av en värmländsk jätte på 37,8 meter i Gräsmark. / Skogsforum
  Läs mer

Sidor