Vallviks Bruk

 • Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets uppdaterade miljötillstånd som nu vunnit laga kraft för en årlig massaproduktion om 255.000 ton. / Rottneros
  Läs mer
 • Peter Sävelin ny chef för Vallviks Bruk

  Etiketter: Skog
  Rottneros har utsett Peter Sävelin till ny fabriksdirektör för Vallviks Bruk. Peter kommer närmast från BillerudKorsnäs där han haft positionen som Senior Technology Specialist. Han tillträder senast den 1 januari 2020 och kommer att ingå i Rottneros koncernledning. / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros: Vallviks Bruk beviljas nytt miljötillstånd

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros dotterbolag Vallviks Bruk AB har den 12 januari av Mark- och Miljödomstolen i Östersund beviljats tillstånd att producera de begärda 255 000 ton sulfatmassa. Det är ett samlat tillstånd enligt miljöbalken, som är förknippat med en rad villkor, vilka i stort överensstämmer med bolagets uppfattning. / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros påbörjar ett investeringsprogram för utökad kapacitet i sina båda bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros styrelse har beslutat att bevilja 180 MSEK för att öka kapaciteten vid koncernens båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk, för att säkerställa en kontinuerlig positiv utveckling och tillväxt. / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros flyttar till Vallvik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Vallviks Bruk, som är ett av koncernens två massabruk. / industrinyheter.se
  Läs mer
 • Produktionsrekord vid Rottneros-bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Det är tuffa tider för svenska Rottneros med produktionsbortfall, uppsägningar, mm, men under juni månad i år kunde man i varje fall glädja sig åt ett imponerande produktionsrekord! Det var Vallviks Bruk (bilden), som ingår i koncernen, som producerade väl över 20.000 ton kemisk sulfatmassa under månaden, vilket var den hittills högsta månadsnoteringen vid bruket och klart över det gamla rekordet. Dessutom noterade man under juni även ett nytt dygnsrekord på 740 ton. / Packnyheter
  Läs mer